Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Pracownicy

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Praca teoretyczna i jej kulturowe warunki możliwości.

Tytuł całości: Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości, księga dedykowana prof. Markowi N. Jakubowskiemu / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 225-263, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Gąska Paweł, Smoczyński Maciej, Zabielski Adrian.

Tytuł oryginału: Życie laboratoryjne : konstruowanie faktów naukowych / Bruno Latour, Steve Woolgar ; przekł.: Krzysztof Abriszewski, Paweł Gąska, Maciej Smoczyński, Adrian Zabielski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Narodowe Centrum Kultury : 2020

Opis fizyczny: 383 s., il.

Seria: (Myśl o Kulturze)

Punktacja MNiSW: 50.000


3/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przedmioty ideologii.

Tytuł całości: Rzeczy, kultura, edukacja / pod red. Maksymiliana Chutorańskiego i Anety Makowskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 35-54, il.

Seria: (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ;t. 1051)

Punktacja MNiSW: 20.000


4/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Praca teoretyczna z perspektywy niedualizującego konstruktywizmu.

Tytuł całości: Teoria w humanistyce - humanistyka w teorii / red. A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : 2019

Opis fizyczny: S. 95-123, il.

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Gąska Paweł, Zabielski Adrian.

Tytuł oryginału: Gry Imperium : globalny kapitalizm i gry wideo / Nick Dyer-Witheford, Greig de Peuter ; przekł. Krzysztof Abriszewski, Paweł Gąska, Adrian Zabielski ; red. nauk. oraz nauk. oprac. przekł. Krzysztof Abriszewski i Paweł Gąska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 450 s.

Seria: (Kultura Współczesności)

Uwagi: Bibliogr. s. 383-422. Indeks.

Punktacja MNiSW: 50.000


6/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Podwójne dno struktur wiedzy.

Tytuł równoległy: The double bottom of knowledge structures.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 22 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 219-229, streszcz. ang.

Uwagi: Artykuł recenzyjny książki: The shock of the Anthropocene : the Earth, history and us / Christophe Bonneuil and Jean-Baptiste Fressoz. London, New York 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.19195/0860-6668

Punktacja MNiSW: 7.000


7/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Czy teoria aktora-sieci daje narzędzia do ekokrytyki?

Tytuł równoległy: Does actor-network theory offer conceptual tools for ecocritisicm?

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (170)

Opis fizyczny: S. 369-391, il.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 15.000


8/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Konstruktywistyczne działania?

Tytuł całości: Graszewicz.com, media, komunikacja, kultura / pod red. Dominika Lewińskiego, Kariny Stasiuk-Krajewskiej, Romana Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 15-35

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Chutorański Maksymilian, Makowska Aneta, Sokołowski-Zgid Maciej, Szwabowski Oskar.

Tytuł oryginału: Pedagogika (i) rzeczy : zapis debaty panelowej.

Tytuł całości: Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana, konsekwencje metodologiczne / pod red. nauk. Dariusza Kubinowskiego i Maksymiliana Chutorańskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2017

Opis fizyczny: S. 147-163

Seria: (Seminaria Metodologii Pedagogiki)

Punktacja MNiSW: 20.000


10/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Are philosophers' actions realist or constructivist?

Tytuł całości: Realism, relativism, constructivism, proceedings of the 38th International Wittgenstein Symposium in Kirchberg / ed. by Christian Kanzian [et al.].

Adres wydawniczy: Berlin, De Gruyter : 2017

Opis fizyczny: S. 3-15

Seria: (Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series ;vol. 24)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ścieranie się ze zdrowym rozsądkiem i łatanie dziur kulturowych : kultura filozofii u Leszka Nowaka i Józefa Niżnika.

Tytuł równoległy: To clash with common sense and to patch up cultural holes : philosophical culture in the works of Leszek Nowak and Józef Niżnik.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 8 no. 3

Opis fizyczny: S. 165-190, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26913/80302017.0112.0010

Punktacja MNiSW: 13.000


12/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nowoczesna codzienność i jej wiedza.

Czasopismo: Biuro : organ prasowy BWA Wrocław

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1-2 (14-15)

Opis fizyczny: S. 19-22


13/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Audiofilskie fantazje i konstruowane pragnienia.

Tytuł równoległy: Audiophile fantasies and the construction of desire.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 2 (32)

Opis fizyczny: S. 139-155, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843860PK

Punktacja MNiSW: 14.000


14/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Humanistyka półperyferii.

Tytuł całości: Humanistyka (pół)peryferii / red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 99-138

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


15/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Czyj dyskurs? Tkanie opowieści w postkomunistycznej Polsce / Ewa M. Thompson ; przeł. Krzysztof Abriszewski.

Tytuł całości: Humanistyka (pół)peryferii / red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 157-181

Uwagi: Bibliogr.


16/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Kola Adam F., Kowalewski Jacek.

Tytuł oryginału: Humanistyka (pół)peryferii? Wprowadzenie.

Tytuł całości: Humanistyka (pół)peryferii / red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 7-21

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - Adam F. Kola: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Kola Adam F., Kowalewski Jacek.

Tytuł oryginału: Humanistyka (pół)peryferii / red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2016

Opis fizyczny: 237 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - Adam F. Kola: 5]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/94


Autorzy: Nowak Andrzej W., Abriszewski Krzysztof, Wróblewski Michał.

Tytuł oryginału: Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: 233 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 42)

Uwagi: Bibliogr. s. 219-232.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: My jako podmioty społecznie konstruowanej wiedzy : reinterpretacje i uzupełnienia fenomenologii społecznej Petera Bergera i Thomasa Luckmanna.

Czasopismo: Filozofia i Nauka : studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 191-215, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nauka w walizce.

Tytuł równoległy: Suitcase science.

Czasopismo: Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 52 z. 1

Opis fizyczny: S. 87-111, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


21/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Interpretacja / Josef Mitterer ; przeł. Krzysztof Abriszewski.

Tytuł całości: Horyzonty konstruktywizmu, inspiracje, perspektywy, przyszłość / red. nauk. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 81-93

Punktacja MNiSW: 4.000


22/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Konkret, władza i uniwerstytet.

Tytuł całości: Smutek konkretu, materializacja idei : dziury w całym / red. Maciej Frąckowiak, Magda Roszkowska, Bogna Świątkowska ; współpr. Rafał Drozdowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana : 2015

Opis fizyczny: S. 397-408

Punktacja MNiSW: 4.000


23/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Teoria aktora-sieci jako teoria kultury.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 18

Opis fizyczny: S. 99-116

Uwagi: Tytuł tomu: Kultura nie-ludzka / red. Aleksandra Kil, Jacek Małczyński, Dorota Wolska.

Punktacja MNiSW: 6.000


24/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Co robi teoria w humanistyce?

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 15 nr 2

Opis fizyczny: S. 43-64, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


25/94


Autorzy: Latour Bruno, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wyrywając się snom i spekulacjom : prezentacja AIME / Bruno Latour ; przeł. Krzysztof Abriszewski.

Tytuł całości: Colloquia anthropologica, issues in contemporary social anthropology = Kolokwia antropologiczne : problemy współczesnej antropologii społecznej / pod red. Michała Buchowskiego i Arkadiusza Bentkowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje : 2014

Opis fizyczny: S. 573-585

Uwagi: Bibliogr.


26/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Agency and modernity.

Tytuł równoległy: Sprawczość i nowoczesność.

Tytuł całości: Colloquia anthropologica, issues in contemporary social anthropology = Kolokwia antropologiczne : problemy współczesnej antropologii społecznej / pod red. Michała Buchowskiego i Arkadiusza Bentkowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje : 2014

Opis fizyczny: S. 587-613

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/94


Autorzy: Law John, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Uwagi na temat teorii aktora-sieci : porządkowanie, strategia i heterogeniczność / John Law ; przeł. Krzysztof Abriszewski.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 215-237

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 4.000


28/94


Autorzy: Latour Bruno, Abriszewski Krzysztof, Afeltowicz Łukasz.

Tytuł oryginału: Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat / Bruno Latour ; przeł. Krzysztof Abriszewski i Łukasz Afeltowicz.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 139-178

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 4.000


29/94


Autorzy: Nowak Andrzej W., Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kryzys : ekologiczny czy ekologicznie-światowy? / Jason W. Moore ; przeł. Andrzej W. Nowak i Krzysztof Abriszewski.

Czasopismo: Praktyka Teoretyczna

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 14 nr 4

Opis fizyczny: S. 259-267

Uwagi: 10.14746/prt


30/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wstęp i nota translatorska do polskiego przekładu Nadziei Pandory.

Tytuł całości: Nadzieja Pandory, eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką / Bruno Latour ; red. nauk. Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 9-23

Seria: (Polityka w Kulturze)

Uwagi: Bibliogr.


31/94


Autorzy: Latour Bruno, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Krwioobieg nauki : przykład naukowej inteligencji Joliota / Bruno Latour ; przekł. Krzysztof Abriszewski.

Tytuł całości: Nadzieja Pandory, eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką / Bruno Latour ; red. nauk. Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 113-148, il.

Seria: (Polityka w Kulturze)


32/94


Autorzy: Latour Bruno, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Krążąca referencja : próbkowanie gleby w Puszczy Amazońskiej / Bruno Latour ; przekł. Krzysztof Abriszewski.

Tytuł całości: Nadzieja Pandory, eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką / Bruno Latour ; red. nauk. Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 55-112, il.

Seria: (Polityka w Kulturze)


33/94


Autorzy: Latour Bruno, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Czy wierzysz w rzeczywistość?" Wieści z okopów wojen o naukę / Bruno Latour ; przekł. Krzysztof Abriszewski.

Tytuł całości: Nadzieja Pandory, eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką / Bruno Latour ; red. nauk. Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 29-54

Seria: (Polityka w Kulturze)


34/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kulturowe funkcje filozofowania.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 388 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 359-374

Punktacja MNiSW: 20.000


35/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nadzieja Pandory : eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką / Bruno Latour ; red. nauk. Krzysztof Abriszewski ; [tł. K. Abriszewski et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 399 s., il.

Seria: (Polityka w Kulturze)

Uwagi: Bibliogr. s. 381-385

Punktacja MNiSW: 4.000


36/94


Autorzy: Latour Bruno, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Czy wierzysz w rzeczywistość?" / Bruno Latour ; przekł. Krzysztof Abriszewski.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (15)

Opis fizyczny: S. 8-20, streszcz. ang.

Uwagi: 10.4467/20843860PK


37/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przepołowiony świat zbiorowości w obliczu innowacji technicznej : przypadek USOS-a.

Czasopismo: Studia Metodologiczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 269-291, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


38/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poznanie, zbiorowość, polityka : analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2012

Opis fizyczny: 394, [12] s., streszcz. ang.

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 71)

Uwagi: Bibliogr. s. 359-375.


39/94


Autorzy: Derra Aleksandra, Frąckowiak Maciej, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wizualizacja i poznanie : zrysowywanie rzeczy razem / Bruno Latour ; przekł. Aleksandra Derra i Maciej Frąckowiak, przejrzał Krzysztof Abriszewski.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 3 no. T

Opis fizyczny: S. 207-257

Uwagi: Bibliogr.


40/94


Autorzy: Frąckowiak Maciej, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: McLuhan spotyka Derridę i cholerę w studiach nad nauką.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 3 no. T

Opis fizyczny: S. 195-206, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


41/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Frąckowiak Maciej.

Tytuł oryginału: Jak rozciągnąć demokrację na rzeczy? / rozmowa z Krzysztofem Abriszewskim ; rozm. przepr. Maciej Frąckowiak.

Tytuł równoległy: How to extend democracy to things?

Tytuł całości: Kolaboratorium, zmiana i współdziałanie = Collaboratorium : on participatory social change / red. nauk. Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski, Monika Rosińska.

Adres wydawniczy: Poznań, Fundacja SPOT : 2011

Opis fizyczny: S. 183-186

Uwagi: Tekst pol. i ang.
Uwagi: Toż online: Poznań 2012. S. 178-181.


42/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Hybrydy i sprawczość : czego uczy nas USOS wbrew intencjom jego promotorów?

Tytuł całości: Ludzie i nie-ludzie, perspektywa socjologiczno-antropologiczna / red. nauk. Adriana Mica i Paweł Łuczeczko.

Adres wydawniczy: Pszczółki, Wydawnictwo Orbis Exterior : 2011

Opis fizyczny: S. 325-345, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jak nowe media tworzą nowe środowisko : przypadek USOS-a.

Tytuł całości: Nowe media w systemie komunikowania, edukacja, cyfryzacja / pod red. Marka Jezińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 76-94, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Co robią teksty naukowe, jeśli nie odzwierciedlają świata? W poszukiwaniu (post)konstruktywistycznych metafor.

Tytuł całości: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. T. 3 / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 79-105, streszcz. ang.

Seria: (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy)

Punktacja MNiSW: 4.000


45/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Uczestnictwo jednostek w kulturze : uwagi na temat nowej dynamiki kultury na przykładzie melomanów i ewolucji nośników muzyki.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 55 nr 1

Opis fizyczny: S. 41-62, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


46/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Latours Akteur-Netzwerk-Theorie und Mitterers nicht-dualisierende Philosophie.

Tytuł całości: Die dritte Philosophie, kritische Beiträge zu Josef Mitterers Non-Dualismus / hrsg. von Alexander Riegler und Stefan Weber.

Adres wydawniczy: Weilerswist, Velbrück Wissenschaft : 2010

Opis fizyczny: S. 188-202

Uwagi: Bibliogr.


47/94


Autorzy: Derra Aleksandra, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Splatając na nowo to, co społeczne : wprowadzenie do teorii aktora-sieci / Bruno Latour; przekł.: Aleksandra Derra, Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2010

Opis fizyczny: 381 s.

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 72)

Uwagi: Bibliogr. s. XXXV-XXXVI


48/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Texts do not reflect outer reality : what do they do then?

Tytuł całości: Language and world. P. 2: Signs, minds and actions / ed. by Volker Munz, Klaus Puhl, Joseph Wang.

Adres wydawniczy: Frankfurt [etc.], Ontos Verlag : 2010

Opis fizyczny: S. 219-226

Seria: (Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series ;vol. 15)

Uwagi: Bibliogr.


49/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przemysł kulturowy jako pole sił : działania melomanów i ewolucja nośników muzycznych.

Tytuł całości: Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki / red. Andrzej Gwóźdź.

Adres wydawniczy: Warszawa, Narodowe Centrum Kultury : 2010

Opis fizyczny: S. 205-227

Seria: (Kultura się Liczy!)

Punktacja MNiSW: 3.000


50/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Splatając na nowo ANT : wstęp do "Splatając na nowo to, co społeczne".

Tytuł całości: Splatając na nowo to, co społeczne, wprowadzenie do teorii aktora-sieci / Bruno Latour ; wstęp Krzysztof Abriszewski ; przekł.: Aleksandra Derra, Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2010

Opis fizyczny: S. V-XXXIV

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 72)


51/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wszystko otwarte na nowo : Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 268 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 245-258.

Punktacja MNiSW: 12.000


52/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wkraczając na terytorium ryzyka : przestrzeń w erze nawigacji cyfrowej / Valérie November, Eduardo Camacho-Hübner, Bruno Latour; przełożył Krzysztof Abriszewski.

Czasopismo: Kultura Popularna

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 3-4

Opis fizyczny: S. 102-125, il.

Uwagi: Bibliogr.


53/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Inny sposób myślenia.

Czasopismo: Kultura Popularna

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 3-4

Opis fizyczny: S. 126-138

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


54/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Szansa na powrót do empirii : o antropologizacji filozofii.

Tytuł całości: Antropologizowanie humanistyki, zjawisko, proces, perspektywy / red. J. Kowalewski, W. Piasek.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 271-294

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


55/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Grissom przeciw Nowoczesności : o pewnym serialu, który (być może) wprowadza nas (myślowo) na drogę do innej Nowoczesności.

Tytuł całości: Sztuki wizualne jako nośniki ideologii / red. Marcin Lisiecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 141-160

Seria: (Oblicza Mediów)

Punktacja MNiSW: 3.000


56/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Teoria Aktora-Sieci jako teoria mediów i komunikacji.

Tytuł całości: Teorie komunikacji i mediów. T. 1 / pod red. Marka Graszewicza i Jerzego Jastrzębskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2009

Opis fizyczny: S. 43-60, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


57/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Śmierć płyty kompaktowej i ewolucja świata społecznego.

Czasopismo: Czas Kultury

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 25 nr 5

Opis fizyczny: S. 67-77, il.


58/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Afeltowicz Łukasz.

Tytuł oryginału: Dajcie mi laboratorium a poruszę świat / Bruno Latour ; tł. Krzysztof Abriszewski, Łukasz Afeltowicz.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1-2 (115-116)

Opis fizyczny: S. 163-192, streszcz. ang.


59/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Afeltowicz Łukasz.

Tytuł oryginału: Arterioskleroza i jej wersje : krążąca referencja, perspektywizm i ontologiczna frakcyjność.

Czasopismo: Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 45 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 295-313, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


60/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sprawiedliwość i jej ramy w kontekście modeli nowoczesności.

Tytuł całości: Czy sprawiedliwość jest możliwa? / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2008

Opis fizyczny: S. 383-395

Punktacja MNiSW: 3.000


61/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Drogi wartości : toruńska przestrzeń i jej podmioty moralne.

Tytuł całości: Do Torunia kupić kunia, w 60. rocznicę założenia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / pod red. Huberta Czachowskiego i Adriana Mianeckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towowarzystwo Ludoznawcze, Edytor Ryszard Bieńkowski : 2008

Opis fizyczny: S. 65-78

Punktacja MNiSW: 3.000


62/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poznanie, zbiorowość, polityka : analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2008

Opis fizyczny: 394, [12] s., streszcz. ang.

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 71)

Uwagi: Bibliogr. s. 359-375

Punktacja MNiSW: 12.000


63/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rzeczy w kontekście Teorii Aktora-Sieci.

Tytuł całości: Rzeczy i ludzie, humanistyka wobec materialności / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 103-129

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


64/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Notes towards uniting actor-network-theory and Josef Mitterer's non-dualizing philosophy.

Czasopismo: Constructivist Foundations

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 3 no. 3

Opis fizyczny: S. 192-200

Punktacja MNiSW: 2.000


65/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Trzecia fala : Ludwik Fleck i antropologia laboratorium.

Czasopismo: Studia z Filozofii Polskiej

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 243-256


66/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Inner/intercultural dialog and long-range ethics.

Tytuł całości: Cultures : conflict - analysis - dialogue, proceedings of the 29. International Ludwig Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria 2006 / ed. by Christian Kanzian, Edmund Runggaldier.

Adres wydawniczy: Frankfurt, Ontos : 2007

Opis fizyczny: S. 335-342

Seria: (Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series ;Vol. 3)

Punktacja MNiSW: 12.000


67/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sytuacje graniczne jako sytuacje logicznie pierwotne w kontekście etyki dalekiego zasięgu.

Tytuł całości: Etyka wobec sytuacji granicznych / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2007

Opis fizyczny: S. 75-86

Punktacja MNiSW: 6.000


68/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Interpretacja i etyka dalekiego zasięgu.

Tytuł całości: Filozofia i etyka interpretacji / red. Adam F. Kola, Andrzej Szahaj.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2007

Opis fizyczny: S. 277-288

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


69/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: The balloon effect : eight problems related to philosophy tyrannized by information.

Tytuł całości: Philosophy of the information society, papers of the 30th International Wittgenstein Symposium, August 5-11 2007, Kirchberg am Wechsel / eds Herbert Hrachovec, Alois Pichler, Joseph Wang.

Adres wydawniczy: Kirchberg am Wechsel, Austrian Ludwig Wittgenstein Society : 2007

Opis fizyczny: S. 12-14

Seria: (Beiträge der Österreichischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft ;Bd. 15)

Uwagi: Philosophie der Informationsgesellschaft : Beiträge des 30. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 5-11 August 2007, Kirchberg am Wechsel

Uwagi: Bibliogr.


70/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zombie, ostatni sprawiedliwi, pisarze i reproduktorzy : nowocześni intelektualiści pomiędzy rynkiem a tradycją.

Tytuł całości: Zaangażowanie czy izolacja?, współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów / red. J. Kowalewski, W. Piasek.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 79-102

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


71/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo ryzyka : w drodze do innej nowoczesności / Ulrich Beck. Wyd. 2. Warszawa 2004.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 64 nr 1

Opis fizyczny: S. 127-132

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


72/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: W stronę powiązania Teorii Aktora-Sieci i niedualizującego sposobu mówienia Josefa Mitterera.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 64 nr 3

Opis fizyczny: S. 439-458

Punktacja MNiSW: 6.000


73/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1-2 (103-104)

Opis fizyczny: S. 113-126, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


74/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Gahbler Adrian, Kilanowski Andrzej, Mil Paweł, Naworski Radosław, Organista Natalia, Piekło Dawid, Szatkowski Robert, Wańczyk Wojciech, Wolski Jakub.

Tytuł oryginału: Prolog w formie dialogu pomiędzy studentem i (cokolwiek) sokratycznym Profesorem / Bruno Latour ; tł. K. Abriszewski [et al.].

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1-2 (103-104)

Opis fizyczny: S. 127-143, streszcz. ang.


75/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sceptycyzm jako pozytywne stanowisko epistemologiczne.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7-8

Opis fizyczny: S. 225-239, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


76/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof, Afeltowicz Łukasz.

Tytuł oryginału: Jak gołym okiem zobaczyć rosnące neurony i siłę alergii? : krążąca referencja w nauce i poza nią.

Tytuł równoległy: How to see the power of allergy and sprouting axons the own eyes? : circulating reference inside and outside science.

Czasopismo: Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 43 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 405-420, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 8.000


77/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pogranicze, wykluczanie, krzyżowanie i emigrowanie.

Tytuł całości: Granice dyscyplin-arne w humanistyce / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2006

Opis fizyczny: S. 23-45

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


78/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Budowanie sieci" zamiast "wiedzy" : krótkie wprowadzenie do ANT-ologii.

Tytuł całości: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. T. 1 / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 271-286

Seria: (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


79/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Myślenie osamotnione : współczesna indywidualizacja i kulturowe funkcje filozofii.

Tytuł całości: Zrozumieć samotność, studium interdyscyplinarne / pod red. Piotra Domerackiego i Włodzimierza Tyburskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 201-216

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


80/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ruch hardcore i walka na poziomie historyczności.

Czasopismo: Ikonosfera : studia z socjologii i antropologii obrazu

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 1


81/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Etyka, polityka i rzeczy.

Tytuł całości: Etyka i polityka / pod red. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: S. 405-418

Punktacja MNiSW: 6.000


82/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fundamentalizm humanistyczny : o niektórych konsekwencjach studiów nad nauką i technologią.

Tytuł całości: Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 181-195

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


83/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Czy dialog realizmu z konstruktywizmem może być konkluzywny? : analiza dyskusji wokół książki Propaganda Scjentystyczna.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 62 nr 2

Opis fizyczny: S. 337-351

Punktacja MNiSW: 6.000


84/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Szczęście w nieszczęściu / Odo Marquard. Warszawa 2001.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 62 nr 3

Opis fizyczny: S. 565-569

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


85/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Koniec człowieka : konsekwencje rewolucji biotechnologicznej / Francis Fukuyama. Kraków 2004.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 62 nr 3

Opis fizyczny: S. 583-588

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


86/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi : teoria krytyczna i prawo rozumu / Christopher Norris, tł. Artur Przybysławski. Kraków 2001.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 61 nr 4

Opis fizyczny: S. 637-643

Uwagi: RECENZJA


87/94


Autorzy: Fish Stanley, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zmiana / tł. Krzysztof Abriszewski

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 251-276

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;T. 23)


88/94


Autorzy: Fish Stanley, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Z uszanowaniem od Autora : refleksje nad Austinem i Derridą / tł. Krzysztof Abriszewski

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 183-226

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;T. 23)


89/94


Autorzy: Fish Stanley, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dowodzenie vs. perswazja : dwa modele krytycznej działalności / tł. Krzysztof Abriszewski

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 121-138

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;T. 23)


90/94


Autorzy: Jakubowski Marek N., Szahaj Andrzej, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Indywidualizm, wspólnotowość, polityka / red. tomu Marek N. Jakubowski, Andrzej Szahaj, Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 405 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


91/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Problem Foucaulta : podmiot, władza i zalecenia właściwego postępowania

Tytuł całości: Filozofia i polityka w XX wieku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Kraków, Aureus : 2001

Opis fizyczny: S. 65-78

Seria: (Biblioteka Transit ;5)


92/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Socjologia wiedzy jako możliwy paradygmat dla teorii etniczności.

Czasopismo: Etnografia Polska

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 42 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 41-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


93/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Szczególny obowiązek cywilizacji zachodniej : krótka analiza ruchu hardcore.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1 (16)

Opis fizyczny: S. 27-42

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


94/94


Autorzy: Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: ...a rychłej śmierci postmodernizmowi.

Czasopismo: Edukacja Filozoficzna

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 26

Opis fizyczny: S. 351-358

Uwagi: Recenzja książki: Postmodernizm a filozofia : wybór tekstów / pod red. Stanisława Czerniaka i Andrzeja Szahaja. Warszawa 1996

Uwagi: a