Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Informacje o badaniach w zakresie filozofii brytyjskiej

Publikacje pracowników KHFFSiE


Przekłady tekstów źródłowych

Thomas Hobbes (1588–1679)

 • Decameron Phisiologicum, przeł. K. Wawrzonkowski, w: Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii XVII wieku, red. A. Grzeliński, J. Żelazna, WN UMK, Toruń 2014, s. 93–152.
 • Elementy prawa naturalnego i politycznego (fragm.), przeł. K. Wawrzonkowski, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2016, nr 22, s. 321-341.

Isaac Newton (1643–1727)

 • Ogólne scholium [do Matematycznych zasad filozofii naturalnej], przeł. A. Grzeliński, „Studia z Historii Filozofii” 2010, vol. 1, nr 1, s. 33–38.
 • O przyciąganiu i równowadze cieczy, przeł. A. Grzeliński, w: Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii XVII wieku, red. A. Grzeliński, J. Żelazna, WN UMK, Toruń 2014, s. 193–158.

John Locke (1632–1704)

 • Anatomia, przeł. A. Grzeliński, „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 1, s. 39–50.
 • Morbus, przeł. A. Grzeliński, „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 1, s. 51–54.
 • Funkcja oddychania, przeł. T. Gliński, „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 2, s. 9-16.
 • O sztuce medycznej, przeł. A. Grzeliński, „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 2, s. 17-13.
 • Dwa fragmenty poświęcone etyce, przeł. A. Grzeliński, M. Zdrenka, „Studia z Fistorii Filozofii” 2018, nr 2, s. 9-20.
 • Ressurectio et quae sequuntur, O cudach, przeł. A. Grzeliński,  “Folia Philosoophica” 2021, nr 1, s. 1-20.

Anthony Ashley Cooper Shaftesbury (1671–1713)

 • List o entuzjazmie. Moraliści, przeł. A. Grzeliński, WN UMK, Toruń 2001.
 • Dobro i zło, przeł. A. Grzeliński, D. Wincław, „Studia z Historii Filozofii” 2020, nr 1.
 • Trzy ćwiczenia stoickie, przeł. A. Grzeliński, „Folia Philosophica” 2020, nr 2.
 • Ja, przeł. A. Grzeliński, “Folia Philosophica” 2022, nr 1 (w druku).

Francis Hutcheson (1694–1746)

John Baillie

 • Esej o wzniosłości, przeł. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, „Studia z Historii Filozofii” 2013, nr 4, s. 27–49.

George Berkeley (1685–1753)

David Hume (1711–1776)

Eseje:

 • O pieniądzu, przeł. A. Grzeliński, „Studia z Historii Filozofii” 2014, nr 1, s. 9–20.
 • O koalicji partii, przeł. A. Grzeliński, K. Wawrzonkowski, „Studia z Historii Filozofii” 2014, nr 2, s. 9–16.
 • O procencie, przeł. A. Grzeliński, K. Wawrzonkowski, „Studia z Historii Filozofii” 2014, nr 4, s. 37–48.
 • O równowadze handlu, przeł. D. Kosiewicz-Wawrzonkowska, „Studia z Historii Filozofii” 2015 nr 1, s. 27–42.
 • O uprzedzeniach moralnych, przeł. M. Szymańska-Lewoszewska, „Studia z Historii Filozofii” 2015, nr 2, s. 15–20.
 • O zawiści w handlu, przeł. K. Wawrzonkowski, „Studia z Historii Filozofii” 2015, nr 4, s. 45–49.
 • O kredycie publicznym, przeł. A. Grzeliński, A. Markwart, „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 1, s. 55–70.
 • O kilku godnych uwagi zwyczajach, przeł. D. Kosiewicz-Wawrzonkowska, „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 2, s. 35–44.
 • O partiach w wielkiej Brytanii, przeł.A. Grzeliński, J. Van den Abbee, „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 3, s. 9–16.
 • Eseje pozostałe, przeł. i red. A. Grzeliński, K. Wawrzonkowski i M. Zdrenka,  WN UMK, Toruń 2020.

Adam Smith

 • Adam Smith, Eseje filozoficzne, przeł. A. Markwart, A. Grzeliński, WN UMK, Toruń 2021.

W przygotowaniu

 • Thomas Browne, Religia lekarza
 • Thomas Hobbes, Elementy prawa naturalnego i politycznego
 • John Locke, Eseje o prawie natury i inne pisma
 • Henry Home, Elementy krytyki, t. 1.
 • Anthony Ashley Cooper Shaftesbury, Dociekania dotyczące cnoty i zasługi. Sensus communis
 • Anthony Ashley Cooper Shaftesbury, Askemata. Codzienne ćwiczenia moralne
 • Francis Hutcheson, Esej na temat natury naszych uczuć i kierowaniu nimi
 • Francis Hutcheson, Badania dotyczące pochodzenia naszych idei piękna i cnoty
 • Alexander Gerard, Esej o smaku

 

Opracowania

Książki

 

Artykuły

Opracowania ogólne

 • A. Grzeliński, Rozwój kategorii wzniosłości w osiemnastowiecznej estetyce brytyjskiej. Od recepcji dzieła Pseudo-Longinosa do rozprawy Burke’a, „Terminus” 2001, nr ½, s. 149–168.
 • A. Grzeliński, O różnym rozumieniu bezinteresowności estetycznej w osiemnastowiecznej estetyce brytyjskiej, „Szkice Humanistyczne” 2009, t. IX, nr 2-3, s. 65–81.
 • A. Grzeliński, Słownik historyczny i krytyczny Pierre’a Bayle’a i jego brytyjscy czytelnicy, „Kultura i Wartości” 2015, nr 15, s. 89–106. 
 • A. Grzeliński, Kantowski pierwszy moment sądu smaku a kształtowanie się idei bezinteresowności w osiemnastowiecznej estetyce brytyjskiej, w: Aktualność estetyki Kanta, red. K. Kaśkiewicz i P. Schollenberger, WN UMK Toruń 2015, s. 13–30.
 • M. Szymańska-Lewoszewska, Muzyka w XVIII-wiecznej estetyce angielskiej i irlandzkiej, w: Festiwal Filozofii, t. 7, red. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Olsztyn 2015, s. 163–177.
 • K. Wawrzonkowski, Dobre towarzystwo – rozwój smaku estetycznego w dobie Oświecenia, w: Znaczenie filozofii Oświecenia. Człowiek wśród ludzi, red. B. Grabowska, A. Grzeliński, J. Żelazna, Toruń 2016 (w druku).
 • K. Wawrzonkowski, Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu. Rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a – „Studia z Historii Filozofii”, 2 (4), 2013, s. 59–80.
 • A. Grzeliński, Brytyjski empiryzm, James i czyste doświadczenie, w: Pomiędzy integracją a rozproszeniem, red. I. Lorenc i M. Salwa, WUW, Warszawa 2018.
 • A. Grzeliński, Osiągnięcia i ograniczenia nowożytnego empiryzmu : filozofia, nauka, religia, w: Historia filozofii. Cz. 3: Meandry przemian, red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, Lublin,Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 163-188.

Edward Herbert, Lord Cherbury (1583–1648)

 • A. Grzeliński, Locke’s Reading of Herbert’s De Veritate and His Critique of Common Notions, „Kultura i Edukacja” 2016, nr 2, s. 194-207.

Thomas Browne (1605–1682)

Thomas Hobbes (1588–1679)

 • K. Wawrzonkowski, O wieloznaczności terminu pojęcie w filozofii Hobbesa, „Idea” 2015, nr 2.
 • K. Wawrzonkowski, Thomasa Hobbesa koncepcja wyobraźni – „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2012, Nr XXIV, s. 19–36.
 • K. Wawrzonkowski, Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu. Rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a – „Studia z Historii Filozofii” 2013, nr 2, 2013, s. 59–80.
 • K. Wawrzonkowski, Thomas Hobbes’s Elements of law and his Third objections to Descartes’s Meditations, “Roczniki Filozoficzne” 2020, nr 2.

John Locke (1632–1704)

Anthony Ashley Cooper, Lord Shaftesbury (1671–1713)

Joseph Addison (1672–1719)

George Berkeley (1685–1753)

David Hume (1711–1776)

Adam Smith (1723–1790)

Edmund Burke (1729–1797)

Alexander Gerard (1728–1795)


Pozostałe informacje naukowe

Informacje bibliograficzne

Przekłady

Najnowsze monografie

Tematyczne numery czasopism

Anthony Ashley Cooper Shaftesbury

David Hume

George Berkeley

Thomas Hobbes

Filozofia brytyjska