Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Konferencje

Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej

W dniach 21-22 października 2022 odbyła się siódma ogólnopolska konferencja z cyklu Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej, współorganizowana przez Instytut Filozofii UMK wraz z Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Towarzystwem Naukowym w Toruniu. Miejsce wydarzenia: Hotel Uniwersytecki UMK, ul. Szosa Chełmińska 83 a.

Porządek obrad

 • prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (APS), Sprawiedliwość i równość w interpretacji liderów polskiej myśli oświeceniowej
 • dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK, Wojny osiemnastowiecznych filozofów
 • prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (UAM), Oświecony eklektyzm. Przypadek Denisa Diderota
 • dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Eric Voegelin wobec Oświecenia
 • dr hab. Joanna Usakiewicz, prof. UwB, Cień na oświeceniowym rozumie, czyli J.J. Rousseau, I. Kant i H. Kołłątaj o kobietach, ich roli społecznej i edukacji.
 • dr Zbigniew Pietrzak (UWr), O źródłach oraz formach idei etyczności nauki i uczonych w XVII i XVIII w.
 • dr Krzysztof Rojek (UMCS), Wolność między przymusem a koniecznością – perspektywa kompatybilistyczna filozofii B. Spinozy i G.W. Leibniza
 • dr Joanna Smakulska (UwB), O smutku Jana Jakuba Rousseau i optymizmie Stevena Pinkera, czyli o odmiennych wizjach człowieka
 • prof. dr hab. Tomasz Kupś (UMK), Z dziejów późnego Oświecenia w Polsce: Johanna Heinricha Abichta program nauczania filozofii w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim
 • dr hab. Rafał Michalski, prof. UMK, Sfera publiczna w niemieckim Oświeceniu
 • prof. dr hab. Jolanta Żelazna (UMK), Oświeceniowe inspiracje w filozofii Nietzschego
 • doc. mgr. Sandra Zákutná PhD., doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD. (University of Presov), Semion Y. Desnitsky and Adam Smith: Two Forms of European Enlightenment
 • dr hab. Przemysław Spryszak (UJ), Anthony Collins i jego ‘An Essay Concerning the Use of Reason in Propositions’ (1707)
 • dr hab. Bartosz Żukowski, prof. UŁ, Pluralizm ontologiczny Johna Sergeanta
 • dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK, O sukcesie asocjacjonizmu w XVIII-wiecznej  estetyce brytyjskiej na przykładzie poglądów Archibalda Alisona
 • dr hab. Sławomir Sztajer, prof. UAM, Rola filozofii Hume’a w powstaniu nowoczesnej nauki o religii
 • dr Marta Śliwa (UWM), Towarzystwa filozoficzne w oświeceniowej Szkocji
 • prof. dr hab. Adam Grzeliński, Askêmata. Shaftesbury jako prekursor i krytyk Oświecenia

Kierownictwo naukowe konferencji: prof. dr hab. Adam Grzeliński, dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK, prof. dr hab. Jolanta Żelazna

Wybrane materiały pokonferrencyjne będą publikowane w specjalnych numerach “Ruchu Filozoficznego” oraz “Studiów z Historii Filozofii”.


Filozofia Karla Jaspersa i jej recepcja, 26-27 marca 2020 r.

Szanowno Państwo!

Publikacja polskiego przekładu trzytomowego, najważniejszego dzieła  filozoficznego Jaspersa w Wydawnictwie Naukowym UMK jest ważnym  wydarzeniem nie tylko dla polskiej filozofii, ale również dla polskiej  kultury. Wydarzenie to zbiega się z pięćdziesiątą rocznicą śmierci  filozofa. To dwa istotne powody dla zorganizowania międzynarodowej  konferencji naukowej poświęconej recepcji filozofii Jaspersa w Polsce  oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.

Konferencja ma służyć integracji środowiska badaczy filozofii  Jaspersa, wymianie doświadczeń i rezultatów prowadzonych badaniach.  Będzie też okazją do popularyzacji prowadzonych w różnych ośrodkach  przedsięwzięć oraz efektów dotychczasowych prac (zarówno badań  naukowych jak i przedsięwzięć translatorskich).

Obrady i zakwaterowanie w hotelu uniwersyteckim. W sprawach szczegółowych pomocą będzie służył prof. Krzysztof Wawrzonkowski, sekretarz konferencji (e-mail: kwawrzonkowski@umk.pl). Tytuł i abstrakt prosimy przesłać do 15 lutego 2020. Język referatów: niemiecki, polski, angielski.

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł należy przelać na konto (do 27 lutego 2020): Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Bank Millenium S.A. Warszawa: 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 z dopiskiem: JASPERS, imieniem i nazwiskiem uczestnika.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny


Konferencje minione


Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum i rozumienie, 29-30 listopada 2019

Organizatorzy: Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki Instytutu Filozofii UMK, Polskie Towarzystwo Kantowskie, Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 Program – tutaj.