Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Konferencje


Filozofia Karla Jaspersa i jej recepcja, 26-27 marca 2020 r.

Szanowno Państwo!

Publikacja polskiego przekładu trzytomowego, najważniejszego dzieła  filozoficznego Jaspersa w Wydawnictwie Naukowym UMK jest ważnym  wydarzeniem nie tylko dla polskiej filozofii, ale również dla polskiej  kultury. Wydarzenie to zbiega się z pięćdziesiątą rocznicą śmierci  filozofa. To dwa istotne powody dla zorganizowania międzynarodowej  konferencji naukowej poświęconej recepcji filozofii Jaspersa w Polsce  oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.

Konferencja ma służyć integracji środowiska badaczy filozofii  Jaspersa, wymianie doświadczeń i rezultatów prowadzonych badaniach.  Będzie też okazją do popularyzacji prowadzonych w różnych ośrodkach  przedsięwzięć oraz efektów dotychczasowych prac (zarówno badań  naukowych jak i przedsięwzięć translatorskich).

Obrady i zakwaterowanie w hotelu uniwersyteckim. W sprawach szczegółowych pomocą będzie służył prof. Krzysztof Wawrzonkowski, sekretarz konferencji (e-mail: kwawrzonkowski@umk.pl). Tytuł i abstrakt prosimy przesłać do 15 lutego 2020. Język referatów: niemiecki, polski, angielski.

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł należy przelać na konto (do 27 lutego 2020): Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Bank Millenium S.A. Warszawa: 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 z dopiskiem: JASPERS, imieniem i nazwiskiem uczestnika.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny


Konferencje minione


Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum i rozumienie, 29-30 listopada 2019

Organizatorzy: Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki Instytutu Filozofii UMK, Polskie Towarzystwo Kantowskie, Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 Program – tutaj.