Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Najnowsze publikacje książkowe


Książki w druku

  • Martin Heidegger, O istocie języka, przekł i oprac. Rafał Michalski i Jolanta Żelazna (WN UMK, Toruń 2023)
  • Zilbermann O płaszczeniu się, przekł. Rafał Michalski, wprow., oprac. Monika Kwiecińska-Zdrenka, Marcin Zdrenka (WN UMK, Toruń 2022).
  • Philosophy and Medicine. The History of Their Relations, red. Adam Grzeliński i Werner Euler (WN UMK, Toruń 2023).

Książki wcześniejsze