Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Najnowsze publikacje książkowe


Karl Jaspers, Spinoza, przeł. Jolanta Żelazna (WN UMK, Toruń 2020).

Karl Jaspers, Filozofia, t. 1, przeł. Mirosław Żelazny, red. Mirosław Żelazny, Roman Specht (WN UMK, Toruń 2019).

Karl Jaspers, Filozofia, t. 2, przeł. Mirosław Żelazny, red. Mirosław Żelazny, Roman Specht (WN UMK, Toruń 2020).

Karl Jaspers, Filozofia, t. 3, przeł. Mirosław Żelazny, red. Mirosław Żelazny, Roman Specht (WN UMK, Toruń 2020).

Adam Grzeliński, Doświadczenie i rozum. Empiryzm Johna Locke’a (WN UMK, Toruń 2019).

Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Marcin T. Zdrenka (red.), Sześć cnót mniejszych (WN UMK, Toruń 2020).

Immanuel Kant, Opus postumum (wybór), przeł. Tomasz Kuś i Mirosław Żelazny, red. Mirosław Żelazny i Marta Szymańska-Lewoszewska (WN UMK, Toruń 2019).

David Hume, Eseje pozostałe, red. Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski i Marcin T. Zdrenka (WN UMK, Toruń 2020, w przygotowaniu).