Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/63


Autorzy: Grzeliński Adam, Kaśkiewicz Kinga, Markwart Anna.

Tytuł oryginału: Słownik historyczny i krytyczny : wybór II / Pierre Bayle ; przekł.: Translatorium Instytutu Filozofii UMK ; tł., wprow. i red. nauk. Adam Grzeliński, Kinga Kaśkiewicz, Anna Markwart.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: 323 s.

Seria: (Klasyka Filozofii)

Punktacja MNiSW: 50.000


2/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Taste as a cognitive ability shared by all people in the concept of Salomon Maimon.

Czasopismo: Studia Philosophica Kantiana

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 8 č. 2

Opis fizyczny: S. 45-56

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Żelazny Mirosław.

Tytuł oryginału: Pisma estetyczne / Salomon Maimon ; red. nauk. i oprac. Kinga Kaśkiewicz ; przekł. K. Kaśkiewicz i Mirosław Żelazny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 157 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 50.000


4/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Kupś Tomasz.

Tytuł oryginału: Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 5 : Józefa Władysława Bychowca przekład Sporu fakultetów Immanuela Kanta / oprac. nauk. Kinga Kaśkiewicz i Tomasz Kupś.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 105 s., il.

Seria: (Biblioteka "Studiów z Historii Filozofii")

Uwagi: Projekt NCN

Uwagi: Bibliogr. s. 31-34. Indeks.

Punktacja MNiSW: 100.000


5/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Kondrat Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 74 nr 2 / red. nauk. numeru Kinga Kaśkiewicz, Aleksandra Kondrat.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 174 s.


6/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Koncepcja wielości rzeczywistości Leona Chwistka a imaginatywny świat sztuki Leona Blausteina.

Tytuł równoległy: Multiplicity of reality concept by Leon Chwistek vs imaginative world of art by Leon Blaustein.

Czasopismo: Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa Seria

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 17-24, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Wokół 1918 roku : niepodległość i awangarda = Around 1918 year : independence and the avant-garde / red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


7/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Kupś Tomasz.

Tytuł oryginału: The first Polish translation of Kant's The contest of the faculties in the collections of Vilnius University Library.

Czasopismo: Problemos

Rocznik: 2018

Szczegóły: No. 94

Opis fizyczny: S. 134-143, streszcz. lit.

Uwagi: 10.15388/Problemos

Punktacja MNiSW: 15.000


8/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Pochwała cienia / Jun'ichrō Tanizaki ; przeł. H. Lipszyc. Kraków 2016. Struktura iki / Shūzō Kuki ; przeł. H. Lipszyc. Kraków 2017. Księga herbaty / Okakura Kakuzō ; przeł. M. Kwiecieńska-Decker. Kraków 2017.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 74 nr 2

Opis fizyczny: S. 155-158

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 3.000


9/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Pierwsze rozważania na temat koloru we Francji przełomu XVII i XVIII wieku.

Tytuł równoległy: First considerations on colour in France at the turn of the 17th and 18th centuries.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 74 nr 2

Opis fizyczny: S. 15-29, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


10/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Kupś Tomasz.

Tytuł oryginału: Spór fakultetów : rozdział pierwszy : spór filozoficznego wydziału z teologicznym / Immanuel Kant ; przekł. Józef W. Bychowiec ; oprac. Kinga Kaśkiewicz, Tomasz Kupś.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 35-41

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


11/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Żelazny Mirosław.

Tytuł oryginału: Dwoisty sens Kantowskiego pojmowania wartości estetycznych.

Tytuł równoległy: Dual sense of Kantian way of conceiving of aesthetical values.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 4

Opis fizyczny: S. 165-182, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


12/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Michalski Rafał.

Tytuł oryginału: Estetyzacja moralności : dylematy kultury współczesnego człowieka.

Tytuł całości: Między etyką i estetyką, rozważania nad problemem estetyzacji / red. nauk. Kinga Kaśkiewicz, Rafał Michalski, Tomasz Siwiec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 7-26

Seria: (Estetyka : pomiędzy tradycją a współczesnością)

Punktacja MNiSW: 20.000


13/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o związkach pomiędzy zmysłowością doznania estetycznego a etyką.

Tytuł całości: Między etyką i estetyką, rozważania nad problemem estetyzacji / red. nauk. Kinga Kaśkiewicz, Rafał Michalski, Tomasz Siwiec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 123-134

Seria: (Estetyka : pomiędzy tradycją a współczesnością)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Michalski Rafał, Siwiec Tomasz.

Tytuł oryginału: Między etyką i estetyką : rozważania nad problemem estetyzacji / red. nauk. Kinga Kaśkiewicz, Rafał Michalski, Tomasz Siwiec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 369, [1] s.

Seria: (Estetyka : pomiędzy tradycją a współczesnością)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Klugheit und die Fähigkeit zur Bildung von Ideen.

Tytuł równoległy: Prudence and the ability to build up ideas.

Czasopismo: Con-Textos Kantianos

Rocznik: 2017

Szczegóły: no. 5

Opis fizyczny: S. 460-464

Uwagi: Recenzja książki: Klugheit bei Kant / Claudia Graband. Berlin-Boston 2015.

Uwagi: 10.5281/zenodo.807248


16/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Hegel w Hiszpanii : od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej / Dorota Leszczyna. Kęty 2017.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 8 nr 2

Opis fizyczny: S. 225-230

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 4.500


17/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Fenomén vznešenosti u Kanta a Lyotardova estetika "po vznešenosti".

Tytuł równoległy: The phenomenon of sublimeness in Kant and Lyotard's aesthetics "after the sublimeness".

Czasopismo: Studia Philosophica Kantiana

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 6 č. 1

Opis fizyczny: S. 19-28, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 15.000


18/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: O geniuszu naturalnym : inspiracja Kantowską estetyką w rozważaniach Fryderyka Schillera.

Tytuł całości: Aktualność estetyki Kanta / red. nauk. Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 81-94

Seria: (Estetyka : pomiędzy tradycją a współczesnością)

Punktacja MNiSW: 4.000


19/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Schollenberger Piotr.

Tytuł oryginału: Aktualność estetyki Kanta / red. nauk. Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 240 s.

Seria: (Estetyka : pomiędzy tradycją a współczesnością)

Punktacja MNiSW: 4.000


20/63


Autorzy: Chojnacka Marta Agata, Kaśkiewicz Kinga, Kupś Tomasz.

Tytuł oryginału: Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 2: Józef Maria Hoene Wroński Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania / przekł. Marta Agata Chojnacka, Kinga Kaśkiewicz ; oprac. nauk. M. A. Chojnacka, Tomasz Kupś.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 161, [1] s., il., tab.

Seria: (Biblioteka "Studiów z Historii Filozofii")

Punktacja MNiSW: 20.000


21/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Friedrich Schillers Verständnis "eine schöne Seele" als Kritik Kantischer Ethikpflicht.

Tytuł równoległy: Friedrich Schiller's understanding of "a beautiful Soul" as a critique of Kantian ethics.

Czasopismo: Studia Philosophica Kantiana

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 4 č. 1

Opis fizyczny: S. 50-59, streszcz. słowac.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Słownik historyczny i krytyczny : wybór : Leukkipos, manichejczycy, Pyrron, Spinoza, Zenon : wyjaśnienia / Pierre Bayle ; przek. pod kierunkiem Kingi Kaśkiewicz i Adama Grzelińskiego Translatorium Instytutu Filozofii UMK w składzie: Marta Chojnacka [et al.] ; wstęp i oprac. Kinga Kaśkiewicz i Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 268 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


23/63


Autorzy: Chojnacka Marta Agata, Kaśkiewicz Kinga, Marciniak Milena.

Tytuł oryginału: Krytyka władzy sądzenia / Immanuel Kant ; red. nauk. Marta Agata Chojnacka, Kinga Kaśkiewicz, Milena Marciniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 397 s.

Seria: (Dzieła zebrane / Immanuel Kant ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 4.000


24/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Analiza piękna / William Hogarth ; przekł., wstęp i oprac. Michał Lachman. Gdańsk 2011.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5 nr 2

Opis fizyczny: S. 197-199

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


25/63


Autorzy: Brodziński Kazimierz, Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Sztuki piękne / Kazimierz Brodziński ; oprac. Kinga Kaśkiewicz.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5 nr 2

Opis fizyczny: S. 71-89

Punktacja MNiSW: 5.000


26/63


Autorzy: Brodziński Kazimierz, Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Pojedyncze myśli o piękności : ogrody, rzeźba, malarstwo / Kazimierz Brodziński ; oprac. Kinga Kaśkiewicz.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5 nr 4

Opis fizyczny: S. 91-123

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/63


Autorzy: Jankowski Marek, Kupś Tomasz, Marciniak Milena, Żelazny Mirosław.

Tytuł oryginału: Pisma po roku 1781 / Immanuel Kant ; red. nauk. Marek Jankowski, Tomasz Kupś, Milena Marciniak, Mirosław Żelazny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 508 s.

Seria: (Dzieła zebrane / Immanuel Kant ;t. 6)

Uwagi: Tłumaczenia zbiorowe Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK i UW-M pod kier. Mirosława Żelaznego w składzie: Magdalena Abraham, Malina Barcikowska, Wioleta Chrapowicka, Joanna Cieślak, Justyna Czekajewska, Marta Dąbrowska, Patrycja Dudzik, Aleksandra Eluszkiewicz, Kamila Gładki, Alina Godart, Cezary Grabowski, Marek Jankowski, Kinga Kaśkiewicz, Dawid Kolasa, Aleksandra Konarzewska, Anna Kruszewska, Tomasz Kupś, Joanna Łuniewicz, Milena Marciniak, Rafał Michalski, Monika Motylińska, Małgorzata Mróz, Anita Pacholik-Żuromska, Dariusz Pakalski, Przemysław Parszutowicz, Ewa Piołunowicz, Paweł Pszczółkowski, Małgorzata Szymańska, Dorota Weselak, Wojciech Włoch.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: M. Jankowski, T. Kupś, M. Marciniak, M. Żelazny: 20]


28/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Estetyka Giovanniego Pietra Belloriego i jej wpływ na XVIII-wieczną koncepcję naturalistyczną Charles'a Batteux.

Tytuł całości: Filozofia XVII wieku, twórcy, problemy, kontynuacje / pod red. Jolanty Żelaznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 319-331, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Dlaczego widok cierpienia bohaterów dramatu sprawia nam przyjemność? Rozważania o inspiracji etyki i estetyki Fryderyka Schillera ze strony Jean-Baptiste'a Du Bos.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 151-165, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Kallias, czyli o pięknie : fragmenty z korespondencji pomiędzy Schillerem a Körnerem / tł. Kinga Kaśkiewicz.

Tytuł całości: Kallias, czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kier. Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Hachette Polska sp. z o. o. : 2010

Opis fizyczny: S. 53-119


31/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Kallias, czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kier. Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Hachette Polska sp. z o. o. : 2010

Opis fizyczny: S. 9-49


32/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Szkice z filozofii i estetyki / tł. Kinga Kaśkiewicz.

Tytuł całości: Kallias, czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kier. Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Hachette Polska sp. z o. o. : 2010

Opis fizyczny: S. 121-158


33/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Pomysły dotyczące zastosowania tego, co pospolite i niskie w sztuce / tł. Kinga Kaśkiewicz.

Tytuł całości: Kallias, czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kier. Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Hachette Polska sp. z o. o. : 2010

Opis fizyczny: S. 195-203


34/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Wpływ francuskich estetyków naturalistycznych osiemnastego wieku na klasyczną estetykę niemiecką.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 327, [1] s.

Seria: (Monografie z Historii Filozofii)

Uwagi: Bibliogr. s. 315-[322]. Indeks.

Punktacja MNiSW: 12.000


35/63


Autorzy: Jankowski Marek, Kupś Tomasz.

Tytuł oryginału: Pisma przedkrytyczne / Immanuel Kant ; red. nauk. Marek Jankowski, Tomasz Kupś.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 985 s.

Seria: (Dzieła zebrane / Immanuel Kant ;t. 1)

Uwagi: Tłumaczenia zbiorowe Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK pod kier. Mirosława Żelaznego w składzie: Magdalena Abraham, Natalia Bilo, Justyna Czekajewska, Aleksandra Eluszkiewicz, Alina Godardt, Adam Grzeliński, Marek Jankowski, Kinga Kaśkiewicz, Tomasz Kupś, Milena Marciniak, Rafał Michalski, Małgorzata Mróz, Anita Pacholik-Żuromska, Dariusz Pakalski, Przemysław Parszutowicz, Paulina Prus, Tomasz Siwiec, Wojciech Włoch.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Marek Jankowski, Tomasz Kupś: 12]


36/63


Autorzy: Żelazny Mirosław.

Tytuł oryginału: Kallias, czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kier. Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham, Kinga Kaśkiewicz, Tomasz Kupś, Rafał Michalski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Hachette Polska sp. z o. o. : 2010

Opis fizyczny: 261 s., il.


37/63


Autorzy: Żelazny Mirosław, Czekajewska Justyna, Dudzik Patrycja, Gładki Kamila, Jankowski Marek, Kaśkiewicz Kinga, Kolasa Dawid, Kupś Tomasz, Marciniak Milena, Michalski Rafał, Motylińska Monika, Pakalski Dariusz, Włoch Wojciech, Pacholik-Żuromska Anita.

Tytuł oryginału: O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej i inne rozprawy filozoficzne / Immanuel Kant ; tł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK pod kier. Mirosława Żelaznego w składzie Justyna Czekajewska, Patrycja Dudzik, Kamila Gładki, Marek Jankowski, Kinga Kaśkiewicz, Dawid Kolasa, Tomasz Kupś, Milena Marciniak, Rafał Michalski, Monika Motylińska, Dariusz Pakalski, Wojciech Włoch, Anita Pacholik-Żuromska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 210 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)


38/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Niematerialność sztuki w estetyce XVIII wieku : rozważania Charlesa Batteux nad myślą lorda Shaftesbury'ego.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 73-82, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


39/63


Autorzy: Steinborn Liwia, Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Sztuka : dialog dedykowany Milordowi Shaftesbury'emu / L'abbé Charles Batteux ; przekł. Liwia Steinborn i Kinga Kaśkiewicz.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 199-208


40/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego oświecenia : antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810 / oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński. Warszawa 1997.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 66 nr 1

Opis fizyczny: S. 135-138

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


41/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Pole problemowe estetyki.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 4 (68)

Opis fizyczny: S. 133-135


42/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Kallias, czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham [et al.].

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki : 2007

Opis fizyczny: S. 7-31

Seria: (Biblioteka Europejska)


43/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Szkice z filozofii i estetyki / tł. Kinga Kaśkiewicz.

Tytuł całości: Kallias, czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham [et al.].

Adres wydawniczy: Kęty, Marek Derewiecki : 2007

Opis fizyczny: S. 74-97

Seria: (Biblioteka Europejska)


44/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Pomysły dotyczące zastosowania tego, co pospolite i niskie w sztuce / tł. Kinga Kaśkiewicz.

Tytuł całości: Kallias, czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham [et al.].

Adres wydawniczy: Kęty, Marek Derewiecki : 2007

Opis fizyczny: S. 121-125

Seria: (Biblioteka Europejska)


45/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Kallias, czyli o pięknie : fragmenty z korespondencji pomiędzy Schillerem a Körnerem / tł. Kinga Kaśkiewicz.

Tytuł całości: Kallias, czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham [et al.].

Adres wydawniczy: Kęty, Marek Derewiecki : 2007

Opis fizyczny: S. 33-73

Seria: (Biblioteka Europejska)


46/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Michalski Rafał.

Tytuł oryginału: Kallias czyli o pięknie / Fryderyk Schiller ; red. nauk. Kinga Kaśkiewicz, Rafał Michalski.

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki : 2007

Opis fizyczny: 160 s.

Seria: (Biblioteka Europejska)

Punktacja MNiSW: 10.000


47/63


Autorzy: Michalski Rafał, Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Reininger Robert : filozof, ur. 28 IX 1869 w Linz, zm. 17 V 1955 w Wiedniu.

Tytuł całości: Powszechna encyklopedia filozofii. T. 8 / [kom. nauk. Mieczysław A. Krąpiec et al.].

Adres wydawniczy: Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : 2007

Opis fizyczny: S. 703-705


48/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Schiller Johann Christoph Friedrich : poeta, dramaturg, estetyk, myśliciel, czołowy przedstawiciel klasycyzmu niem., kontynuator idealizmu niem., ur. 10 XI 1759 w Marbach am Neckar (Wirtembergia), zm. 9 V 1805 w Weimarze.

Tytuł całości: Powszechna encyklopedia filozofii. T. 8 / [kom. nauk. Mieczysław A. Krąpiec et al.].

Adres wydawniczy: Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : 2007

Opis fizyczny: S. 949-952


49/63


Autorzy: Michalski Rafał, Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Ritter Joachim : filozof, ur. 3 IV 1903 w Geesthacht k. Hamburga, zm. 3 VIII 1974 w Münster.

Tytuł całości: Powszechna encyklopedia filozofii. T. 8 / [kom. nauk. Mieczysław A. Krąpiec et al.].

Adres wydawniczy: Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : 2007

Opis fizyczny: S. 791-792


50/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Samookreślenie w świecie kultury według filozofii Fryderyka Schillera.

Tytuł całości: Wokół tożsamości, teorie, wymiary, ekspresje / red. Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska.

Adres wydawniczy: Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos : 2007

Opis fizyczny: S. 26-42

Punktacja MNiSW: 6.000


51/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Czego można nauczyć się od artystów w dziedzinie rozwoju kultury?

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 111-120, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


52/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Samotność geniusza.

Tytuł całości: Zrozumieć samotność, studium interdyscyplinarne / pod red. Piotra Domerackiego i Włodzimierza Tyburskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 413-430

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


53/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Realizacja idei "estetycznego wychowania" Fryderyka Schillera jako utopia w estetyce przełomu XIX i XX wieku w Niemczech.

Tytuł całości: Rozprawy filozoficzne, księga pamiątkowa w darze profesorowi Józefowi Pawlakowi / pod red. Włodzimierza Tyburskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 103-112

Punktacja MNiSW: 6.000


54/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Immanuel Kant i Fryderyk Schiller o pięknie ludzkiego ciała.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 105-123, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


55/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Historia piękna / red. Umberto Eco ; przeł. Agnieszka Kuciak. Poznań 2005.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 293-295


56/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Aktualność koncepcji estetycznej Immanuela Kanta i Friedricha Schillera we współczesnej teorii sztuki

Tytuł całości: Immanuel Kant i świat współczesny, w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta / pod red. Krzysztofa Śnieżyńskiego

Adres wydawniczy: Poznań, UAM : 2004

Opis fizyczny: S. 201-217


57/63


Autorzy: Kupś Tomasz.

Tytuł oryginału: Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga / Immanuel Kant ; tł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Mirosława Żelaznego w składzie Magdalena Abraham, Kinga Kaśkiewicz, T. Kupś, Rafał Michalski, Małgorzata Mróz, Przemysław Parszutowicz ; wstęp i red. nauk. Tomasz Kupś.

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Antyk : 2004

Opis fizyczny: 136, [1] s.

Seria: (Biblioteka Europejska)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - T. Kupś: 5]


58/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Michalski Rafał.

Tytuł oryginału: Przypadek Wagnera / Fryderyk Nietzsche ; red. nauk. Kinga Kaśkiewicz i Rafał Michalski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 142 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


59/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Estetyka japońska : antologia. T. 1, Wymiary przestrzeni / red. Krystyna Wilkoszewska. Kraków 2001.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 4 nr 1

Opis fizyczny: S. 251-254


60/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Piękno naturalne a piękno dzieł sztuki w Kallias-Briefe Fryderyka Schillera

Czasopismo: Estetyka i Krytyka

Rocznik: 2003

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 25-51, summ.


61/63


Autorzy: Żelazny Mirosław, Caputa Sebastian, Galiszkiewicz Jacek, Kaśkiewicz Kinga, Kupś Tomasz, Michalski Rafał, Mróz Małgorzata, Parszutowicz Przemysław, Siwiec Kamil, Stankiewicz Piotr.

Tytuł oryginału: Immanuela Kanta Logika : podręcznik do wykładów wydany (po raz pierwszy) przez Gottloba Benjamina Jäschego przetł. Zygmunt Zawirski / przekł. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Mirosława Żelaznego w składzie Sebastian Caputa, Jacek Galiszkiewicz, Kinga Kaśkiewicz, Tomasz Kupś, Rafał Michalski, Małgorzata Mróz, Przemysław Parszutowicz, Kamil Siwiec, Piotr Stankiewicz.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 131-164


62/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Piękno postaci ludzkiej w estetycznej teorii Fryderyka Schillera.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 45-68

Uwagi: a


63/63


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga.

Tytuł oryginału: Świat jako boskie dzieło sztuki w Teozofii Juliusza Schillera.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 1

Opis fizyczny: S. 147-167

Uwagi: a