Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

prof. dr hab. Adam Grzeliński

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Historia i sztuka : dwa zwierciadła człowieka.

Tytuł równoległy: History and art : two mirrors of man.

Tytuł całości: Dzieło muzyczne wobec przeszłości i współczesności = The past and present in a musical work / red. nauk. Anna Nowak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 11-25

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Religia, moralność, światopogląd : różne oblicza Berkeleyowskiej krytyki filozofii Shaftesbury'ego.

Tytuł równoległy: Religion, morality, and worldview : various facets of Berkeley's criticism of the philosophy of Shaftesbury.

Tytuł całości: Etyka a polityka, praca zbiorowa / pod red. Justyny Miklaszewskiej i Przemysława Spryszaka.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka, Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński : 2020

Opis fizyczny: S. 149-170, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Osiągnięcia i ograniczenia nowożytnego empiryzmu : filozofia, nauka, religia.

Tytuł całości: Historia filozofii. Cz. 3: Meandry przemian / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo KUL : 2020

Opis fizyczny: S. 163-188

Seria: (Dydaktyka Filozofii ;t. 10)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Prawdziwość sądów estetycznych : George'a Santayany polemika z tradycją.

Tytuł całości: Prawda i fałsz w nauce i sztuce / red. nauk. Ewa Kosowska, Barbara Bokus.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 101-115

Uwagi: Toż w j. ang.: The validity of aesthetic judgments : George Santayana's polemics with tradition. W: Truth and falsehood in science and the arts / ed. by B. Bokus, E. Kosowska. Warszawa 2020.


5/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rozum w religii / George Santayana ; przekł., wstęp i oprac. Adam Grzeliński i Krzysztof Wawrzonkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 263 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 50.000


6/156


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof, Żelazna Jolanta, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 76 nr 3 / red. nauk. numeru: Krzysztof Wawrzonkowski, Jolanta Żelazna i Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 262 s.


7/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Kosiewicz-Wawrzonkowska Dominika, Markwart Anna, Szymańska-Lewoszewska Marta, Van den Abbeel Justyna, Zdrenka Marcin T., Żuromski Daniel, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Eseje pozostałe / David Hume ; przekł. Adam Grzeliński, Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska, Anna Markwart, Marta Szymańska-Lewoszewska, Justyna Van den Abbeel, Marcin T. Zdrenka, Daniel Żuromski ; wstęp i oprac. A. Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski, M. T. Zdrenka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 313 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 50.000


8/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Kucharski Dariusz, Kwiecińska-Zdrenka Monika, Łagosz Marta, Szymańska-Lewoszewska Marta, Śliwa Marta.

Tytuł oryginału: Eseje z "The Guardian" oraz kazania / George Berkeley ; przekł. Adam Grzeliński, Dariusz Kucharski, Monika Kwiecińska-Zdrenka, Marta Łagosz, Marta Szymańska-Lewoszewska, Marta Śliwa ; wprow. i red. nauk. A. Grzeliński, D. Kucharski, M. Szymańska-Lewoszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 257 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 50.000


9/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: The validity of aesthetic judgments : George Santayana's polemics with tradition.

Tytuł całości: Truth and falsehood in science and the arts / ed. by Barbara Bokus, Ewa Kosowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 101-114

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: The cartesianism and anti-cartesianism of Locke's concept of personal identity.

Tytuł równoległy: Kartezjanizm i antykartezjanizm Locke'owskiej koncepcji tożsamości osobowej.

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 68 nr 2

Opis fizyczny: S. 195-212, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18290/rf

Punktacja MNiSW: 70.000


11/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 75 nr 4 / red. nauk. numeru: Adam Grzeliński i Ryszard Wiśniewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 190 s.


12/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Żelazna Jolanta.

Tytuł oryginału: The philosophy of the 17th century : sources and continuations / ed. by Adam Grzeliński and Jolanta Żelazna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 255 s.

Seria: (Studia z Historii Filozofii ;r. 10 nr 1)

Uwagi: 10.12775/szhf


13/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Doświadczenie i rozum : empiryzm Johna Locke'a.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 491 s.

Seria: (Monografie z Historii Filozofii)

Uwagi: Bibliogr. s. 479-491.

Punktacja MNiSW: 100.000


14/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Pojęcie ciała : stanowisko Johna Locke'a.

Czasopismo: Humaniora (Poznań)

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 4 (28)

Opis fizyczny: S. 63-79, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Ludzki rozum i afektywność : stanowiska Johna Locke'a i Davida Hume'a.

Tytuł równoległy: Human understanding and affectivity : John Locke's and David Hume's positions.

Czasopismo: Kultura i Wartości

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 27

Opis fizyczny: S. 17-35, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/kw

Punktacja MNiSW: 20.000


16/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Żelazna Jolanta.

Tytuł oryginału: Konferencja "Filozofia XVII wieku : jej źródła i kontynuacje", 25-26 czerwca 2018 roku : wprowadzenie do najnowszego numeru Studiów z Historii Filozofii.

Tytuł równoległy: Conference "Philosophy in the seventeenth century : its sources and continuations", June 25-26, 2018 : introduction to the current issue of Studies in the History of Philosophy.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 10 nr 1

Opis fizyczny: S. 7-9

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/szhf


17/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Łagosz Marta.

Tytuł oryginału: The animal-machine concept in Descartes and Berkeley : the attempt at comparison.

Czasopismo: Vìsnik Nacìonal'nogo Avìacijnogo Unìversitetu. Fìlosofiâ. Kul'turologìâ

Rocznik: 2019

Szczegóły: no. 1 (29)

Opis fizyczny: S. 5-10, streszcz. ukr., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Brytyjski empiryzm, James i czyste doświadczenie.

Tytuł równoległy: British empiricism, James and the pure experience.

Tytuł całości: Między integracją i rozproszeniem, doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności / red. nauk. Iwona Lorenc, Marcin Rychter, Mateusz Salwa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 45-64, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: "Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego" Johna Locke'a : teoria poznania i historia.

Tytuł całości: Rozum, człowiek, historia / pod red. Jakuba Szczepańskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 163-181

Punktacja MNiSW: 20.000


20/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 74 nr 3, nr 4 / red. nauk. numeru: Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 163 + 175 s.


21/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Siris and Berkeley's late social philosophy.

Czasopismo: Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 30

Opis fizyczny: S. 199-214

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


22/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Hume, personal identity, and the experimental method.

Tytuł równoległy: Hume, tożsamość osobowa i metoda eksperymentalna.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 74 nr 3

Opis fizyczny: S. 89-105, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


23/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: W służbie Bogu i człowiekowi : zarys problemu patriotyzmu w myśli George'a Berkeleya / Marta Szymańska-Lewoszewska. Toruń 2018.

Tytuł równoległy: In God's and man's service : an outline of the issue of patriotism in George Berkeley's thought.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 74 nr 4

Opis fizyczny: S. 169-175

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 3.000


24/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: International Berkeley Society Conference "Berkeley's philosophy after the Principles and the Three Dialogues", Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland, 23-26 October 2017.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 74 nr 4

Opis fizyczny: S. 153-157

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF


25/156


Autorzy: Łagosz Marta, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Życie przyszłe / George Berkeley ; przekł. i oprac. Marta Łagosz, Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 2

Opis fizyczny: S. 33-37

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


26/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Kucharski Dariusz.

Tytuł oryginału: Kazanie II : O gorliwości religijnej / George Berkeley ; przekł. i oprac. Adam Grzeliński, Dariusz Kucharski.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 2

Opis fizyczny: S. 21-32

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


27/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Zdrenka Marcin T..

Tytuł oryginału: Dwa fragmenty poświęcone etyce / John Locke ; przekł. i oprac. Adam Grzeliński, Marcin T. Zdrenka.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 2

Opis fizyczny: S. 9-20

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


28/156


Autorzy: Łagosz Marta, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Szyszynka / George Berkeley ; przekł. i oprac. Marta Łagosz, Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 2

Opis fizyczny: S. 39-42

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


29/156


Autorzy: Łagosz Marta, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Szyszynka (ciąg dalszy) / George Berkeley ; przekł. i oprac. Marta Łagosz, Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 2

Opis fizyczny: S. 43-47

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


30/156


Autorzy: Kwiecińska-Zdrenka Monika, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Więź społeczna / George Berkeley ; przekł. i oprac. Monika Kwiecińska-Zdrenka, Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 4

Opis fizyczny: S. 69-73

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


31/156


Autorzy: Kwiecińska-Zdrenka Monika, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Publiczne szkoły i uniwersytety / George Berkeley ; przekł. i oprac. Monika Kwiecińska-Zdrenka, Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 4

Opis fizyczny: S. 39-43

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


32/156


Autorzy: Kwiecińska-Zdrenka Monika, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Filozofowie pomniejsi / George Berkeley ; przekł. i oprac. Monika Kwiecińska-Zdrenka, Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 4

Opis fizyczny: S. 45-49

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


33/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Kucharski Dariusz.

Tytuł oryginału: Kazanie VIII : O życiu wiecznym / George Berkeley ; przekł. i oprac. Adam Grzeliński, Dariusz Kucharski.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 4

Opis fizyczny: S. 9-19

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


34/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Naturalne źródła twórczości artystycznej w koncepcji estetycznej George'a Santayany.

Tytuł całości: Interpretacje dzieła muzycznego w kontekście kultury. T. 2 = Interpreting musical works : in cultural contexts. Vol. 2 / pod red. Anny Nowak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 23-35, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


35/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: James i Santayana : o estetyce i powinowactwach obu koncepcji.

Tytuł całości: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle), prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 25-36

Punktacja MNiSW: 20.000


36/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Alciphron or the Minute Philosopher : Berkeley's redefinition of free-thinking.

Tytuł całości: The Bloomsbury companion to Berkeley / ed. by Bertil Belfrage and Richard Brook.

Adres wydawniczy: London [etc.], Bloomsbury Academic : 2017

Opis fizyczny: S. 174-195

Punktacja MNiSW: 75.000


37/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: The critical dimension of Locke's epistemology.

Tytuł całości: Thinking critically, what does it mean? The tradition of philosophical criticism and its forms in the European history of ideas / ed. by Dariusz Kubok.

Adres wydawniczy: Berlin, De Gruyter : 2017

Opis fizyczny: S. 93-110

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


38/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 73 nr 4 / red. numeru Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 181 s.


39/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 73 nr 1 / red. numeru Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 166 s.


40/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Locke and Leibniz on perception.

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 65 nr 2

Opis fizyczny: S. 167-183, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18290/rf

Punktacja MNiSW: 14.000


41/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: John Locke O sztuce medycznej 1669.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 8 nr 2

Opis fizyczny: S. 17-23

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


42/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Funkcja oddychania i O sztuce medycznej : dwa teksty medyczne J. Locke'a.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 8 nr 2

Opis fizyczny: S. 191-202, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


43/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: David Hume : krytyka episteologii / Tomasz Sieczkowski. Łódź 2017.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 8 nr 3

Opis fizyczny: S. 135-141

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 4.500


44/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Locke on experience and notions.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 8 nr 3

Opis fizyczny: S. 81-93

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


45/156


Autorzy: Pringe Hernán, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Maimona teoria pochodnych a możliwość zastosowania czystych pojęć do przedmiotów empirycznych / Hernán Pringe ; przekł. i oprac. Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 8 nr 4

Opis fizyczny: S. 67-77, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


46/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Kucharski Dariusz.

Tytuł oryginału: Kazanie I : o nieśmiertelności / George Berkeley ; przekł. i oprac. Adam Grzeliński i Dariusz Kucharski.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 8 nr 4

Opis fizyczny: S. 9-17

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


47/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Kantowski pierwszy moment sądu smaku a kształtowanie się idei bezinteresowności w osiemnastowiecznej estetyce brytyjskiej.

Tytuł całości: Aktualność estetyki Kanta / red. nauk. Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 13-30

Seria: (Estetyka : pomiędzy tradycją a współczesnością)

Punktacja MNiSW: 4.000


48/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Juruś Dariusz.

Tytuł oryginału: Dynamika formy architektonicznej / Rudolf Arnheim ; przekł. Adam Grzeliński, Dariusz Juruś.

Adres wydawniczy: Łódź, Officyna : 2016

Opis fizyczny: 302, [2] s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 297-301. Indeks.


49/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 72 nr 4 / red. nauk. numeru Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 172 s.


50/156


Autorzy: Grabowska Barbara, Grzeliński Adam, Żelazna Jolanta.

Tytuł oryginału: Znaczenie filozofii oświecenia : człowiek wśród ludzi / red. nauk. Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 432 s., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Szymańska-Lewoszewska Marta.

Tytuł oryginału: Pisma ekonomiczne / George Berkeley ; przekł. i oprac. Adam Grzeliński i Marta Szymańska-Lewoszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 355 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


52/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: John Locke i The Royal Society of London.

Tytuł całości: Znaczenie filozofii oświecenia, człowiek wśród ludzi / red. nauk. Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 255-278, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


53/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Kupś Tomasz.

Tytuł oryginału: The research on Kant's philosophy in the Institute of Philosophy at Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland.

Czasopismo: Con-Textos Kantianos

Rocznik: 2016

Szczegóły: no. 4

Opis fizyczny: S. 184-187


54/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Van den Abbeel Justyna.

Tytuł oryginału: Esej na temat natury naszych uczuć i kierowania nimi / Francis Hutcheson ; przeł. Adam Grzeliński i Justyna Van den Abbeel.

Czasopismo: Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 343-361

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


55/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Locke's reading of Herbert's De veritate and his critique of common notions.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (112)

Opis fizyczny: S. 194-207

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


56/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: George Santayana : doświadczenie piękna a problem relatywizmu w estetyce.

Czasopismo: Lectiones & Acroases Philosophicae

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 247-268, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna / red. Zbigniew Pietrzak.

Punktacja MNiSW: 4.000


57/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: The Querist and the development of George Berkeley's understanding of society.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 72 nr 4

Opis fizyczny: S. 119-133

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


58/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Anatomia / John Locke ; przeł. i oprac. Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 39-49

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


59/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Morbus / John Locke ; przeł. i oprac. Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 51-54

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


60/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Markwart Anna.

Tytuł oryginału: O kredycie publicznym / David Hume ; przeł. i oprac. Adam Grzeliński, Anna Markwart.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 55-68

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


61/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Dwa wczesne eseje medyczne Johna Locke'a Morbus i Anatomia.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 105-121, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


62/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Van den Abbeel Justyna.

Tytuł oryginału: O partiach w Wielkiej Brytanii / David Hume ; przekł. i oprac. Adam Grzeliński, Justyna Van den Abbeel.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 3

Opis fizyczny: S. 9-16

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


63/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Eseje Hume'a i ich polskie przekłady : nota bibliograficzna.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 4

Opis fizyczny: S. 221-234, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


64/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: George Berkeley's understanding of beauty and his polemic with Shaftesbury.

Tytuł całości: Berkeley revisited, moral, social and political philosophy / ed. by Sébastien Charles.

Adres wydawniczy: Oxford, Voltaire Foundation : 2015

Opis fizyczny: S. 209-225

Seria: (Oxford University Studies in the Englishtenment ;9)

Punktacja MNiSW: 5.000


65/156


Autorzy: Domeracki Piotr, Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Filozofia, etyka, ekologia, profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 11-16


66/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia jako nauka, jako metafora i jako polityka / Richard Rorty ; przeł. Adam Grzeliński, Andrzej Szahaj.

Tytuł całości: Horyzonty konstruktywizmu, inspiracje, perspektywy, przyszłość / red. nauk. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 57-80

Punktacja MNiSW: 4.000


67/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Rozum w sztuce / George Santayana ; przekł. Translatorium Instytutu Filozofii UMK pod kierunkiem Adama Grzelińskiego: Marta Chojnacka [et al.]; wstęp i oprac. Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 227 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


68/156


Autorzy: Domeracki Piotr, Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard.

Tytuł oryginału: Filozofia, etyka, ekologia : profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 867 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


69/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 71 nr 4 / red. nauk. numeru Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 244 s.


70/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Słownik historyczny i krytyczny Pierre'a Bayle'a i jego brytyjscy czytelnicy.

Czasopismo: Kultura i Wartości

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 89-106, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/kw

Punktacja MNiSW: 7.000


71/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: British philosophy in the seventeenth century / Sarah Hutton. Oxford University Press 2015.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 71 nr 4

Opis fizyczny: S. 237-240

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


72/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: From The Querist to Siris and back : Berkeley's social philosophy 1737-1752.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 71 nr 4

Opis fizyczny: S. 155-169

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


73/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Wartości estetyczne a historyczność twórczości artystycznej.

Tytuł całości: Dzieło muzyczne i jego źródła / pod red. Anny Nowak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 9-22, streszcz. ang.

Seria: (Praca Zbiorowa / Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ;nr 36)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


74/156


Autorzy: Newton Isaac, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: O ciężkości i równowadze cieczy / Isaac Newton ; [przekł. i oprac. Adam Grzeliński].

Tytuł całości: Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii XVII wieku / red. Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 179-240

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


75/156


Autorzy: Shapin Steven, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Filozof i kurczak : o dietetyce odcieleśnionej wiedzy / Steven Shapin ; przeł. Adam Grzeliński.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 371-412

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 4.000


76/156


Autorzy: Santayana George, Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poczucie piękna : zarys teorii estetycznej / George Santayana ; przekł i oprac. Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 266 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


77/156


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Słownik historyczny i krytyczny : wybór : Leukkipos, manichejczycy, Pyrron, Spinoza, Zenon : wyjaśnienia / Pierre Bayle ; przek. pod kierunkiem Kingi Kaśkiewicz i Adama Grzelińskiego Translatorium Instytutu Filozofii UMK w składzie: Marta Chojnacka [et al.] ; wstęp i oprac. Kinga Kaśkiewicz i Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 268 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


78/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Żelazna Jolanta.

Tytuł oryginału: Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii XVII wieku / red. Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 340 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


79/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Status przestrzeni w filozofii Berkeleya.

Czasopismo: Lectiones & Acroases Philosophicae

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 7 no. 1

Opis fizyczny: S. 189-214, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Spory o realizm / red. Mateusz Kotowski, Monika Małek.

Punktacja MNiSW: 4.000


80/156


Autorzy: Hume David, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: O pieniądzu / David Hume ; przeł. Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 9-20

Punktacja MNiSW: 5.000


81/156


Autorzy: Hume David, Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O koalicji partii / David Hume ; przeł. Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5 nr 2

Opis fizyczny: S. 9-16

Punktacja MNiSW: 5.000


82/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O procencie / David Hume ; przeł. Adam Grzeliński i Krzysztof Wawrzonkowski.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5 nr 4

Opis fizyczny: S. 37-48

Punktacja MNiSW: 5.000


83/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Johna Locke'a koncepcja naukowego poznania natury a jego program filozofii spekulatywnej.

Tytuł całości: Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku / pod red. Jolanty Żelaznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 181-198, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


84/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Szymańska-Lewoszewska Marta.

Tytuł oryginału: Siris : łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z dodatkami / George Berkeley ; przekład i oprac. Adam Grzeliński, Marta Szymańska-Lewoszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 288 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


85/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Siedemnastowieczne źródła Berkeleyowskiej filozofii nauki.

Tytuł całości: Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami / pod red. Honoraty Jakuszko.

Adres wydawniczy: Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe : 2013

Opis fizyczny: S. 129-142, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


86/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Szymańska-Lewoszewska Marta.

Tytuł oryginału: Próba zapobieżenia upadkowi Wielkiej Brytanii / George Berkeley ; przeł. Adam Grzeliński, Marta Szymańska-Lewoszewska ; przypisami opatrzyła M. Szymańska-Lewoszewska.

Tytuł całości: Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami / pod red. Honoraty Jakuszko.

Adres wydawniczy: Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe : 2013

Opis fizyczny: S. 285-304


87/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Szymańska-Lewoszewska Marta.

Tytuł oryginału: Esej o wzniosłości / John Baillie; wstęp i tł. Adam Grzeliński, Marta Szymańska-Lewoszewska.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 4 nr 4

Opis fizyczny: S. 27-49

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 5.000


88/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Prawda i znaczenie dzieła sztuki jako problem estetyki.

Tytuł całości: Dzieło muzyczne jako znak / red. Anna Nowak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 9-27

Seria: (Praca Zbiorowa / Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ;nr 34)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


89/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Eseje o radykalnym empiryzmie / William James ; tł., red. Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 237 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


90/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Pojęcie natury u Newtona i Malebranche'a oraz jego kontynuacja w filozofii George'a Berkeleya.

Tytuł całości: Filozofia XVII wieku, twórcy, problemy, kontynuacje / pod red. Jolanty Żelaznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 277-293

Punktacja MNiSW: 4.000


91/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne / George Berkeley ; tł. [...] pod kierunkiem Adama Grzelińskiego ; wstęp i oprac. Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 257 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


92/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Autor w humanistyce i naukach społecznych : wprowadzenie do dyskusji.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 3 (82)

Opis fizyczny: S. 199-203

Uwagi: Toż w jęz. ang. w: Kultura i Edukacja nr 6 (85) 2011


93/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Karwacki Arkadiusz.

Tytuł oryginału: The author in the humanities and social science : an introduction to a discussion.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 6 (85)

Opis fizyczny: S. 220-224

Uwagi: Toż w jęz. pol. w: Kultura i Edukacja nr 3 (82) 2011


94/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Granice mechaniki umysłu : Hume'owska eksplikacja pojęcia woli.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 20 nr 4

Opis fizyczny: S. 189-202

Punktacja MNiSW: 10.000


95/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Zagadnienie czasu w filozofii George'a Berkeleya.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 193-207, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


96/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Hume's experimental science on human nature in the treatise.

Czasopismo: Vìsnik Nacìonal'nogo Avìacijnogo Unìversitetu. Fìlosofiâ. Kul'turologìâ

Rocznik: 2011

Szczegóły: no. 2 (14)

Opis fizyczny: S. 23-30, streszcz. ukr., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


97/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Człowiek i duch nieskończony : immaterializm George'a Berkeleya

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 294 s., streszcz. ang.

Seria: (Monografie z Historii Filozofii)

Uwagi: Bibliogr. s. 285-291

Punktacja MNiSW: 12.000


98/156


Autorzy: Jankowski Marek, Kupś Tomasz.

Tytuł oryginału: Pisma przedkrytyczne / Immanuel Kant ; red. nauk. Marek Jankowski, Tomasz Kupś.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 985 s.

Seria: (Dzieła zebrane / Immanuel Kant ;t. 1)

Uwagi: Tłumaczenia zbiorowe Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK pod kier. Mirosława Żelaznego w składzie: Magdalena Abraham, Natalia Bilo, Justyna Czekajewska, Aleksandra Eluszkiewicz, Alina Godardt, Adam Grzeliński, Marek Jankowski, Kinga Kaśkiewicz, Tomasz Kupś, Milena Marciniak, Rafał Michalski, Małgorzata Mróz, Anita Pacholik-Żuromska, Dariusz Pakalski, Przemysław Parszutowicz, Paulina Prus, Tomasz Siwiec, Wojciech Włoch.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: Marek Jankowski, Tomasz Kupś: 12]


99/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Pomiędzy dehumanizacją a losem człowieczym

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (75)

Opis fizyczny: S. 112-126

Punktacja MNiSW: 10.000


100/156


Autorzy: Ciechanowska Anna, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (75)

Opis fizyczny: S. 108-111


101/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Filozofia kultury : wprowadzenie / Ralf Konersmann. Warszawa 2009.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 3 (77)

Opis fizyczny: S. 230-235

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


102/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Ogólne scholium [do Matematycznych zasad filozofii naturalnej] / Isaac Newton ; przeł. Adam Grzeliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 1 nr 1

Opis fizyczny: S. 33-38


103/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: The Berkeleyan conception of nature.

Czasopismo: Vìsnik Nacìonal'nogo Avìacijnogo Unìversitetu. Fìlosofiâ. Kul'turologìâ

Rocznik: 2010

Szczegóły: no. 2 (12)

Opis fizyczny: S. 13-20

Punktacja MNiSW: 2.000


104/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Kategoria zła w empiryzmie Davida Hume'a.

Tytuł całości: Koncepcje i problemy filozofii zła / pod red. Ryszarda Wiśniewskiego i Marcina Jaranowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 13-33

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Punktacja MNiSW: 2.400


105/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Between common sense and philosophical language : David Hume's science of human nature

Tytuł całości: Scientific knowledge and common knowledge / ed. by Dariusz Łukasiewicz, Roger Pouivet

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Epigram Publishing House, Kazimierz Wielki University Press : 2009

Opis fizyczny: S. 137-146


106/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Dzienniki filozoficzne / George Berkeley ; przeł. i oprac. Bartosz Żukowski. Gdańsk 2007.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 66 nr 1

Opis fizyczny: S. 127-133

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


107/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: O różnym rozumieniu estetycznej bezinteresowności w osiemnastowiecznych teoriach piękna.

Czasopismo: Szkice Humanistyczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 9 nr 2-3

Opis fizyczny: S. 65-81, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 4.000


108/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Don Juan nie tylko romantyczny : oświeceniowe źródła postawy tytułowego bohatera poematu Byrona.

Tytuł całości: Don Juan w przemianach kultury, praca zbiorowa / pod red. Lidii Wiśniewskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2008

Opis fizyczny: S. 31-42, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


109/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Pojęcie sztuk plastycznych w teorii estetycznej Shaftesbury'ego

Tytuł całości: Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki / pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 5-30

Punktacja MNiSW: 3.000


110/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, filozof, estetyk, etyk.

Tytuł całości: Powszechna encyklopedia filozofii. T. 9 : Se-Ż.

Adres wydawniczy: Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : 2008

Opis fizyczny: S. 30-32


111/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Rozprawa o uczuciach / Dawid Hume ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Adam Grzeliński.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 239-267

Uwagi: Tłumaczenie w ramach zajęć translatoryjnych Instytutu Filozofii UMK: Józefina Bartyzel, Maria Borkowska, Marcin Goc, Witold Jankowiak, Andrzej Karalus, Rafał Kranach, Katarzyna Łukaszewska, Sebastian Richert, Krzysztof Wawrzonkowski, Wojciech Włoch oraz prowadzący Adam Grzeliński.


112/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: List o entuzjazmie ; Moraliści / Anthony Ashley Cooper Shaftesbury ; przeł. Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 5-26


113/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: List o entuzjazmie ; Moraliści / Anthony Ashley Cooper Shaftesbury ; przeł. Adam Grzeliński

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 189, [2] s.


114/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Natura języka i język natury w filozofii Berkeleya.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 83-93, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


115/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Ludzka natura i społeczność ludzka : Dawid Hume o początkach państwa.

Tytuł równoległy: Human nature and human society : David Hume on the origins of the state.

Czasopismo: Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 123-135, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 1.000


116/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Zagadnienie sprawdzianu smaku w filozofii Davida Hume'a.

Czasopismo: Nowa Krytyka

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 20/21

Opis fizyczny: S. 469-486

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


117/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Rozdz. 7: Czwarta obiekcja / David Hume ; tł. i oprac. Adam Grzeliński.

Czasopismo: Nowa Krytyka

Rocznik: 2007, 2008

Szczegóły: nr 20/21

Opis fizyczny: S. 325-332


118/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Miejsce etyki w systemie filozoficznym Dawida Hume'a.

Czasopismo: Studia Philosophiae Christianae

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 43 nr 2

Opis fizyczny: S. 74-91, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


119/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Sceptycyzm w filozofii Dawida Hume'a.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7-8

Opis fizyczny: S. 137-154, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


120/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Określenie relacji podmiotowo-przedmiotowej w filozofii Berkeleya i Hume'a.

Tytuł całości: Rozprawy filozoficzne, księga pamiątkowa w darze profesorowi Józefowi Pawlakowi / pod red. Włodzimierza Tyburskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 57-67

Punktacja MNiSW: 6.000


121/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Kategorie "podmiotu" i "przedmiotu" w Dawida Hume'a nauce o naturze ludzkiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 452 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 439-449.

Punktacja MNiSW: 20.000


122/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Traktat o naturze ludzkiej Dawida Hume'a a brytyjska tradycja filozoficzna.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 62 nr 2

Opis fizyczny: S. 305-327

Punktacja MNiSW: 6.000


123/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Związek pomiędzy estetyką a teorią społeczną w myśli A. A. C. Shaftesbury'ego.

Tytuł całości: Bezpieczeństwo i wolność jako kategorie kulturowe i społeczne, zbiór prac / pod red. nauk. Jana Dębowskiego.

Adres wydawniczy: Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej : 2004

Opis fizyczny: S. 81-94

Punktacja MNiSW: 2.000


124/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Pomiędzy tradycyjną metafizyką a kantowskim transcendentalizmem : rola kategorii przyczynowości w filozofii Dawida Hume'a a Kanta druga analogia doświadczenia.

Tytuł równoległy: Zwischen der traditionellen Metaphysik und dem kantischen Transzendentalismus : die Rolle des Kausalitätsbergriffs in David Humes Philosophie und in Kants Zweiter Analogie der Erfahrung.

Tytuł całości: Immanuel Kant i świat współczesny, w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta / pod red. Krzysztofa Śnieżyńskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, UAM : 2004

Opis fizyczny: S. 247-255, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 2.000


125/156


Autorzy: Rolewski Jarosław, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Etyka integralna / Hans Joachim Krämer ; [red. nauk. Jarosław Rolewski, red. Adam Grzeliński].

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2004

Opis fizyczny: 409 s.

Seria: (Klasyka Filozofii Niemieckiej)

Punktacja MNiSW: 5.000


126/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Brytyjski empiryzm w Hegla Wykładach z historii filozofii.

Tytuł równoległy: British empiricism in Hegel's Lectures of the History of Philosophy.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 4 nr 1

Opis fizyczny: S. 191-208, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


127/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Aktualność teorii estetycznej Shaftesbury'ego.

Czasopismo: Pokaz

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 37

Opis fizyczny: S. 38-42


128/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Wokół piękna : szkice z estetyki / Władysław Stróżewski. Kraków 2002.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 61 nr 1

Opis fizyczny: S. 139-143

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


129/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Josepha Addisona Przyjemności wyobraźni.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 6 z. 1

Opis fizyczny: S. 169-177

Punktacja MNiSW: 1.000


130/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Piękno a inne kategorie estetyczne w teorii Shaftesbury'ego.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 3 nr 1

Opis fizyczny: S. 83-96

Punktacja MNiSW: 1.000


131/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Heglowska filozofia ducha / Mirosław Żelazny. Warszawa 2000.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 5-6

Opis fizyczny: S. 272-276

Uwagi: RECENZJA


132/156


Autorzy: Fish Stanley, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi / Stanley Fish ; tł. Adam Grzeliński.

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 81-98

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 23)


133/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Moraliści. Cz. 3 fr. 2 / Anthony Ashley Cooper Shaftesbury ; z ang. tł. Adam Grzeliński

Czasopismo: Estetyka i Krytyka

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 85-101


134/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Shaftesbury'ego "Moraliści".

Tytuł równoległy: Shaftesbury`s "Moralists".

Czasopismo: Estetyka i Krytyka

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 103-110, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


135/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Routledge philosophy guide book to Hume on morality / James Bailie. London, New York 2000.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 176-180

Uwagi: RECENZJA


136/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Pakalski Dariusz.

Tytuł oryginału: O domniemanym prawie do kłamstwa z pobudek miłości ludzkiej / Immanuel Kant ; tł. Adam Grzeliński, Dariusz Pakalski.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 165-169


137/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Hume enlightenment tract : the unity and purpose of enquiry concerning human understanding / Stephen Buckle. Oxford 2001.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 59 nr 2

Opis fizyczny: S. 308-313

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


138/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Angielski spór o istotę piękna : koncepcje estetyczne Shaftesbury'ego i Burke'a.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2001

Opis fizyczny: S. 256

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 16.000


139/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: List o entuzjazmie do lorda***** / Anthony Ashley Cooper Shaftesbury ; z ang. tł. Adam Grzeliński.

Czasopismo: Estetyka i Krytyka

Rocznik: 2001

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 121-148


140/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Entuzjazm i piękno w estetyce Shaftesbury'ego.

Tytuł równoległy: Enthusiasm and beauty in Shaftesbury's aesthetics.

Czasopismo: Estetyka i Krytyka

Rocznik: 2001

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 149-154, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


141/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Specyfika doświadczenia estetycznego w teoriach Shaftesbury'ego, Addisona i Burke'a .

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 1

Opis fizyczny: S. 127-145

Punktacja MNiSW: 1.000


142/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Rozwój kategorii wzniosłości w osiemnastowiecznej estetyce brytyjskiej : od recepcji dzieła Pseudo-Longinosa do rozprawy Burke'a.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 3 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 149-168

Punktacja MNiSW: 1.000


143/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Harmonia i piękno w teorii Shaftesbury'ego.

Tytuł równoległy: Harmony and beauty in the philosophy of Shaftesbury.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 3-4

Opis fizyczny: S. 135-150, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


144/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Amerykanizm i pragmatyzm / Richard Rorty ; tł. Adam Grzeliński.

Tytuł całości: Filozofia amerykańska dziś / pod red. Tomasza Komendzińskiego i Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 119-144


145/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Wołk Marcin, Zdrenka Marcin T..

Tytuł oryginału: Dekonstrukcja / Richard Rorty ; tł. Adam Grzeliński, Marcin Wołk, Marcin Zdrenka.

Tytuł całości: Filozofia amerykańska dziś / pod red. Tomasza Komendzińskiego i Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 187-226

Uwagi: Toż w: Teksty Drugie nr 3 (45) 1997 S. 183-223.


146/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Żelazny Mirosław.

Tytuł oryginału: Pisma przedkrytyczne / Immanuel Kant ; [red. Adam Grzeliński, red. nauk. Mirosław Żelazny].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Rolewski : 1999

Opis fizyczny: 223 s.

Seria: (Klasyka Filozofii Niemieckiej)

Punktacja MNiSW: 5.000


147/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Characteristics of men, manners, opinions, times. Vol. 2 / Anthony Ashley Cooper . Oxford 1999.

Czasopismo: Etyka

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 217-221

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


148/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Pisma przedkrytyczne / Immanuel Kant. Toruń 1999.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 56 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 397-400

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


149/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Idealny charakter piękna w teorii Shaftesbury'ego.

Czasopismo: Heksis

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 2 (15)

Opis fizyczny: S. 21-35

Punktacja MNiSW: 1.000


150/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: O pięknie / Anthony Ashley Cooper Shaftesbury ; tł. A. Grzeliński.

Czasopismo: Heksis

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 2 (15)

Opis fizyczny: S. 6-20


151/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Pragmatyzm / Hilary Putnam ; [tł. Adam Grzeliński].

Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 25 z. 2

Opis fizyczny: S. 223-239


152/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Wołk Marcin, Zdrenka Marcin T..

Tytuł oryginału: Dekonstrukcja / Richard Rorty ; tł. Adam Grzeliński, Marcin Wołk, Marcin Zdrenka.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3 (45)

Opis fizyczny: S. 183-223


153/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia i przyszłość / Richard Rorty ; tł. Adam Grzeliński i Andrzej Szahaj.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 87-94


154/156


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Relatywizm : odkrywanie i kreowanie / Richard Rorty ; tł. z ang. Adam Grzeliński.

Czasopismo: Transit : przegląd europejski

Rocznik: 1996

Szczegóły: z. 1

Opis fizyczny: S. 12-27


155/156


Autorzy: Rorty Richard, Grzeliński Adam, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia jako nauka, jako metafora i jako polityka / przekł. Adam Grzeliński, Andrzej Szahaj.

Tytuł całości: Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 2 / red. Józef Pawlak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 312-328

Seria: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)


156/156


Autorzy: Grzeliński Adam, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia jako nauka, jako metafora i jako polityka / Richard Rorty ; tł. Adam Grzeliński, Andrzej Szahaj.

Tytuł całości: Między pragmatyzmem a postmodernizmem, wokół filozofii Richarda Rorty'ego / pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 13-36