Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Katedra Filozofii Praktycznej

Katedra Filozofii Praktycznej kultywuje refleksję filozoficzno-etyczną oraz pracę naukową zorientowaną na problemy związane z czynną rolą człowieka w świecie, oraz odpowiadającą na to, co się w świecie dzieje: stan kultury, zjawiska społeczne, zmiany cywilizacyjne, rozwój technologii, zmiany klimatu, i inne. W ramach działalności Katedry opracowywane są zarówno klasyczne, starożytne koncepcje dobrego życia, które wyznaczają człowiekowi właściwe miejsce w zmiennym świecie oraz określają optymalny i prowadzący do szczęścia stosunek do otoczenia, jak i teorie i style myślenia będące odpowiedzią na najnowsze problemy, z jakimi boryka się człowiek lub poszczególne grupy społeczne. W tym drugim przypadku rozwijana jest refleksja filozoficzna biorąca pod uwagę wpływ, jaki wywiera na człowieka szeroko rozumiane środowisko (np. stan kultury), a także uwzględniająca zmienne okoliczności działania etyka sytuacyjna. W ramach pracy w tej jednostce opracowuje się również i rozwija filozofię odpowiadającą na zagrożenia w otaczającej nas rzeczywistości. Jej pracownicy wychodzą z założenia, że zdolność filozofii do sceptycznego podważania obiegowych przekonań i przyjmowanych z przyzwyczajenia wzorów myślenia, może pomóc społeczeństwu w unikaniu strat moralnych, błędów poznawczych i zagrożeń cywilizacyjnych. Nazwa Katedry nawiązuje do Arystotelesa podziału nauk, wyodrębniającemu nauki praktyczne jako poświęcone działaniu człowieka, które powinno prowadzić go do osiągnięcia szczęścia.