Institute of Philosophy

Contactul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Documents and legal acts

Constitution of the University

 1. Constitution of NCU (in Polish)

Regulations for staff

 1. Zarządzenie Rektora nr 110 w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
 2. Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu
 3. Zarządzenie Nr 145 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych
 4. Uchwała Senatu 179/2017/426 P w sprawie wprowadzenia Zasad etyki pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zarządzenie Nr 166 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 listopada 2019 r.

Regulations for students

 1. Regulamin studiów
 2. Regulamin praktyk zawodowych objętych programem kształcenia
 3. Zarządzenie Rektora nr 45: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego

Dla doktorantów

 1. Uchwała nr 124 Senatu UMK
 2. Regulamin studiów doktoranckich