контактul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Кафедра історії філософії, систематичної філософії та етики

Напрями наукових досліджень, що проводяться на кафедрі

Дослідження історії сучасної філософії зосереджуються насамперед на досягненнях німецької, британської та французької мов. Дослідження філософії Спінози та німецької філософії, зокрема Г.В. Лейбніц, І. Кант, Й. Фіхте, Г. В. Ф. Гегель та Ф. Ніцше має багаторічні традиції, і результатом цього є перше польське видання «Зібрання творів Іммануїла Канта», а також численні монографії та дослідження меншого розміру. . Дослідження сучасної французької філософії стосуються думок Р. Декарта, Б. Паскаля, П. Бейля, С. де Грауші та естетів: Ю. М. Андре, Ж.-Б. Du Bos, Ch. Батто. У британській філософії систематичні дослідження стосуються найбільших мислителів XVII-XVIII століть: Th. Гоббс, А. А. С. Шефтсбері, Дж. Локк, Г. Берклі, А. Сміт, Д. Юм. Роботи стосуються концептуальної реконструкції філософських систем, гносеологічних та естетичних проблем, відносин між філософією та наукою, філософських аспектів соціальних і релігійних питань. Важливою частиною дослідження є також широка перекладацька діяльність. Подробиці про наукові публікації, переклади, а також поточні дослідницькі завдання в галузі британської філософії можна знайти тут.

До досягнень у галузі сучасної філософії можна віднести, насамперед, феноменологію (Е. Гуссерль) та філософію та екзистенційну психологію (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, Л. Бінсвангер, М. Босс, В. Франкла), а також, у більш загальному вигляді, філософії людини в німецькому мовному просторі (К.Г. Юнг, Х.-Г. Гадамер, А. Гелен, М. Шелер, Х. Шнедельбах, А. Хоннет, Т. Фукс , Ch. Meinecke, J. Früchtl) та філософії В. Джеймса та Г. Сантаяни.

Дослідження рецепції світової філософії в польській філософії становлять окремий напрямок. Найважливіші результати в цій галузі отримано завдяки систематичному джерелознавчому (здійснюваному в польських і литовських архівах і бібліотеках) та міжнародному співробітництву (зокрема Інституту досліджень культури Литви у Вільнюсі та Національній академії наук України у Києві). Зібрані та опубліковані невідомі рукописи філософських творів Юзефа Каласантія Шанявського, Францішка Вігури, Юзефа Владислава Биховця, Яна Снядецького, Аніола Довгірда, Яна Свєнціцького, Йогана Генріха Абіхта та інших. Більшість публікацій у цій галузі публікується у серії «Бібліотека досліджень історії філософії».

Дослідження в галузі етики є продовженням багаторічної торуньської традиції, започаткованої Тадеушем Чежовським, Генріком Ельценбергом, Станіславом Зольденгофом і розробленої Влодзімежом Тибурським та Ришардом Вишневським. Вони охоплюють питання, пов’язані з такими галузями, як історія етики, аксіологія, біоетика, екофілософія, герменевтична етика та конкретні питання: філософія самотності, проблема зла, етика чесноти, медична етика або «маленька етика». Команда ethicsa прагне гармонійно поєднати вивчення рідної традиції польської етики (праці Г. Ельценберга, Т. Чежовського, М. Оссовської, В. Татаркевича, Т. Котарбінського) із сучасною етичною думкою (А. Бадью, Р. Еспозіто, А. Макінтайр, Б. Міюшковіч, П. Зінгер, Ч. Тейлор, Г. Ваттімо).

Протягом багатьох років співробітники кафедри займаються філософською естетикою, переважно сучасною та сучасною естетикою. Вони зосереджені на питаннях смаку, геніальності, краси, піднесеного та інших естетичних цінностей, тоді як переклади та монографії, опубліковані до цього часу, та коротші дослідження стосуються концепції A.A.C. Шефтсбері, А. Джерард, Е. Берк, Ю. М. Андре, Ж.-Б. Du Bos, Ch. Батто, І. Кант, Ф. Шиллер, С. Маймон, Г. Сантаяна. Подання результатів досліджень використовується, серед іншого, у серії «Естетика. Між традицією і сучасністю».

Дослідження в галузі філософської антропології зосереджені на класичних проектах філософської антропології (М. Шелер, Х. Плесснер, А. Гелен) та класичній і сучасній німецькій філософії (Й. Г. Гердер, Ф. Ніцше, З. Фрейд, Т. Адорно, М. Хоркхаймер, В. Бенджамін, Х. Блюменберг, П. Слотердайк, Т. Фукс). До роботи також входить підготовка перекладів класичних текстів у галузі німецької філософії (у тому числі Ф. Ніцше, А. Гелена, М. Шелера, Х. Шнедельбаха, А. Хоннета, Т. Фукса, Ч. Майнеке, Й. Фрюхтля ).

Філософські дослідження релігії зосереджені на основних галузях: філософія релігії та релігієзнавство. У першому випадку вони стосуються переважно німецької філософії релігії (І. Кант, Й. Г. Фіхте, Г. В. Ф. Гегель та ін.), їх інтерпретації та сучасної рецепції. У релігієзнавстві основні дослідження зосереджені на попередніх питаннях теорії релігії та історії релігієзнавства, його походження та методології. Центральна частина досліджень у цій галузі була опублікована в серії «Релігія – минуле і тепер», у вигляді наукових перекладів вихідних текстів (Ф. М. Мюллер, К. П. Тіле, К. Ясперс, Р. Бультманн) та ін. серія «Монографії з історії філософії».