контактul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Працівники

Head - dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK

dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK
dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK
dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK
dr Jakub Krzeski
dr Tomasz Markiewka
prof. dr hab. Andrzej Szahaj