Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Seminaria etyczne

Serdecznie zapraszamy na Otwarte Seminaria z Etyki. Spotkania te, wcześniej prowadzone jako Seminaria z Etyki, są współorganizowane przez Katedrę Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

 

Dr hab. Joanna Mysona Byrska (UPJPII) –  Cnoty mniejsze w świecie konsumpcji (spotkanie online) – 9.04.2021

Prof. Zdzisława Piątek (em. UJ) – O eugenice (spotkanie online) – 19.03.2021

Dr Sławomir Drelich (UMK) – Egoizm przeciwko altruizmowi, czyli dlaczego Ayn Rand tak bardzo krytykowała lewicę (spotkanie online) – 25.02.2021

Dr Sebastian Gałecki (UJD) – Etyka na naszą miarę. Otwarte Seminarium z Etyki (online) na platformie MS Teams – 11.12.2020

Przekształcenie seminarium z etyki w Otwarte Seminarium z Etyki (online) na platformie MS Teams. Spotkanie inauguracyjne – 18.11.2020

Dr Dominia Dzwonkowska (UKSW) – dyskusja o monografii Etyka cnót środowiskowych – 24.01.2020

Prof. Simone Pollo (University of Rome La Sapienza) – Animal Ethics and Moral Progress: Utopias, Ideals, Facts oraz prof. Zbigniew Wróblewski (KUL) – 19.11.2019

Prof. Simone Pollo (University of Rome La Sapienza) – Human Nature after Darwin: Science and Ethics – 25.02.2019             

Prof. Nigel Dower (Aberdeen University) – Cosmopolitanism: Goals and Means – 30.10.2018

 

Zapraszamy na kolejne spotkania!