Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

O studiowaniu filozofii George’a Berkeley’a w Jerozolimie – emisja 25 maja 2020 (materiały dodatkowe)

Oto pełna lista płac najnowszego odcinka poświęconego filozofii George’a Berkeleya.

 • W roli głównej: O ruchu [De motu], przekł. Seminarium Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego (1915) w: S. Sarnowski, Berkeley: zdrowy rozsądek i idealizm, Warszawa 1988.

W pozostałych rolach (inne dzieła Berkeleya):

 • Alkifron, przeł. M. Olszewski, Kęty 2008. 
 • Dzienniki filozoficzne, przeł. B. Żukowski, Gdańsk 2007.
 • Eseje  z ‘The Guardian’ i kazania, przeł. A. Grzeliński, D. Kucharski, M. Kwiecińska-Zdrenka, M. Łagosz, M. Szymańska-Lewoszewska,  M. Śliwa, Toruń 2020 (w druku).
 • Pisma ekonomiczne i społeczne, przeł. A. Grzeliński, M. Szymańska- Lewoszewska, Toruń 2016.
 • Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, przeł. A. Grzeliński i Translatorium IF UMK, Toruń 2011.
 • Siris, przeł. A. Grzeliński i M. Szymańska-Lewoszewska, Toruń 2013.
 • Traktat o zasadach poznania ludzkiego, przeł. J. Leszczyński, Warszawa 1956 (inny przekład: Traktat o zasadach ludzkiego poznania, przeł. J. Salomon, Kraków 2004).
 • Trzy dialogi pomiędzy Hylasem i Filnousem, przeł. J. Sosnowska, Kęty 2002.

Postprodukcja (in the order of appearance):

 • Stefan Sarnowski, Berkeley: zdrowy rozsądek i idealizm, Warszawa 1988.
 • Stanisław Kijaczko, Immaterializm: epistemologia i metafizyka : próba interpretacji filozofii George’a Berkeleya, Wydawnictwo UO, Opole 2002.
 • Przemysław Spryszak, Filozofia percepcji George’a Berkeleya, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004.
 • Adam Grzeliński, Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya, WN UMK, Toruń 2010.
 • Bartosz Żukowski, Esse est percipi? Metafizyka idei George’a Berkeleya, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012.
 • Piotr Szałek, Istnienie i umysł. Studium podstaw filozofii George’a Berkeleya, Universitas, Kraków 2016.

Głosów użyczyli:

Interlokutor: Adam Grzeliński
Ofra Drorit Sherefkin: Monika Kwiecińska-Zdrenka
Tłumaczenie: Adam Grzeliński