Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Szahaj

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Nowoczesność a ponowoczesność : zarys zagadnienia.

Tytuł całości: Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości, księga dedykowana prof. Markowi N. Jakubowskiemu / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 205-223

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Mój przyjaciel Marek.

Tytuł całości: Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości, księga dedykowana prof. Markowi N. Jakubowskiemu / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 11-16


3/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Losy pracy : fordyzm i postfordyzm.

Tytuł równoległy: The fate of work : fordism and postfordism.

Tytuł całości: Czy świat należy urządzić inaczej, schyłek i początek / red.: Bogdan Galwas, Paweł Kozłowski, Konrad Prandecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 13-28, tab.; streszcz.ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Cechy myśli zideologizowanej na przykładzie neoliberalizmu ekonomicznego.

Tytuł całości: W kręgu ideologii / red. nauk. Justyna Nowotniak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH : 2019

Opis fizyczny: S. 193-209

Punktacja MNiSW: 20.000


5/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: C. B. Macpherson : "indywidualizm posiadaczy" a dylematy współczesnej ontologii politycznej / Mariusz Turowski. Wrocław 2014.

Czasopismo: Studia Philosophica Wratislaviensia

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 13 fasc. 2

Opis fizyczny: S. 161-164

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


6/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Zurück zu Marx?

Tytuł całości: Marksizm, nadzieje i rozczarowania / red. nauk. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2017

Opis fizyczny: S. 15-25

Seria: (Biblioteka Przeglądu Filozoficznego)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa : 2017

Opis fizyczny: 286 s.

Seria: (Biblioteka Le Monde Diplomatique)


8/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Deficyty podmiotowe a kryzys współczesnego kapitalizmu : kilka wstępnych hipotez.

Tytuł równoległy: Personal discontents and the crisis of today capitalism.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 17 nr 1

Opis fizyczny: S. 439-446, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


9/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Liberalizm.

Tytuł całości: Panorama współczesnej filozofii / red. nauk. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2016

Opis fizyczny: S. 415-432

Seria: (Biblioteka Przeglądu Filozoficznego)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


10/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Multiculturalism and liberal democracy.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (112)

Opis fizyczny: S. 209-220

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


11/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys.

Tytuł równoległy: Neoliberalism, turbo-capitalism, a crisis.

Czasopismo: Przyszłość : Świat, Europa, Polska

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 3 (35)

Opis fizyczny: S. 64-78, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


12/165


Autorzy: Grzeliński Adam, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia jako nauka, jako metafora i jako polityka / Richard Rorty ; przeł. Adam Grzeliński, Andrzej Szahaj.

Tytuł całości: Horyzonty konstruktywizmu, inspiracje, perspektywy, przyszłość / red. nauk. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 57-80

Punktacja MNiSW: 4.000


13/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: O tak zwanym mocnym programie socjologii wiedzy szkoły edynburskiej.

Tytuł całości: Horyzonty konstruktywizmu, inspiracje, perspektywy, przyszłość / red. nauk. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 173-189

Uwagi: Przedr. z: Kultura Współczesna nr 1-2 1995 S. 53-67.


14/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Inny kapitalizm jest możliwy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa : 2015

Opis fizyczny: 188 s.

Uwagi: Wykaz pierwodruków s. 183-184.


15/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Which capitalism for Poland?

Czasopismo: International Journal of Social Economics

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 42 no. 9

Opis fizyczny: S. 804-816

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1108/IJSE

Punktacja MNiSW: 4.000


16/165


Autorzy: Szahaj Andrzej, Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Mistrzowie i przyjaciele : rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Szahajem / rozm. przepr. Paweł Bohuszewicz.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 142-149, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny / pod red. Krzysztofa Obremskiego.


17/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Good community.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 71 nr 4

Opis fizyczny: S. 211-217

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


18/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: O interpretacji.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2014

Opis fizyczny: 184 s.

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 112)

Uwagi: Zbiór wcześniej opublikowanych tekstów. Wykaz pierwodruków s. 179


19/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Kapitalizm drobnego druku.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa : 2014

Opis fizyczny: 241 s.

Seria: (Biblioteka Le Monde Diplomatique)

Uwagi: Zbiór wcześniej opublikowanych tekstów. Wykaz pierwodruków s. 241-242


20/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Kapitalizm kognitywny jako ideologia.

Czasopismo: Etyka

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 48

Opis fizyczny: S. 16-25, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia a kapitalizm.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 23 nr 1

Opis fizyczny: S. 25-28


22/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: European identity, multiculturalism and the problem of the other.

Tytuł całości: Promoting changes in times of transition and crisis, reflections on human rights education / eds. Krzysztof Mazur, Piotr Musiewicz and Bogdan Szlachta.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2013

Opis fizyczny: S. 89-94

Seria: (Societas / Księgarnia Akademicka ;70)

Punktacja MNiSW: 5.000


23/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Ku humanistyce zintegrowanej i krytycznej.

Tytuł całości: Przyszłość polonistyki, koncepcje - rewizje - przemiany / pod red. Adama Dziadka, Krzysztofa Kłosińskiego, Filipa Mazurkiewicza.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 367-373

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3023)


24/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Za dużo polityków, za mało polityki.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (76)

Opis fizyczny: S. 131-136, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł numeru: Kultura nadmiaru - w czasach niedomiaru / koncepcja numeru i red. nauk. Tomasz Szlendak.

Punktacja MNiSW: 6.000


25/165


Autorzy: Szahaj Andrzej, Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: "Wszyscy dziś jesteśmy postmodernistami" / z profesorem Andrzejem Szahajem rozmawiają Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2 (16)

Opis fizyczny: S. 142-147

Uwagi: 10.4467/20843860PK


26/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Hirsch o interpretacji : analiza krytyczna.

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 187-205, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


27/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Dramat interpretacji.

Tytuł równoległy: The drama of interpretation.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1-2 (139-140)

Opis fizyczny: S. 386-390, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


28/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Sławiński o interpretacji : analiza krytyczna.

Tytuł równoległy: Slawinski on interpretation : a critical analysis.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 5 (143)

Opis fizyczny: S. 259-275, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


29/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Charles Taylor o wolności.

Tytuł całości: Charlesa Taylora wizja nowoczesności, rekonstrukcje i interpretacje / red. nauk. Christopher Garbowski, Jan P. Hudzik, Jan Kłos.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza Łośgraf : 2012

Opis fizyczny: S. 201-211

Seria: (Filozofia w XXI wieku)

Uwagi: Toż w: Przegląd Filozoficzno-Literacki nr 4 2010.


30/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Paradygmaty interpretacyjne a narodziny literaturoznawstwa postawangardowego.

Tytuł całości: Komparatystyka i konteksty, komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. 2 / pod red. Lidii Wiśniewskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2012

Opis fizyczny: S. 15-24, streszcz. ang.

Uwagi: Rozszerzona wersja artykułu w: Teksty Drugie, nr 6 (132) 2011.


31/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Liberalizm, wspólnotowość, równość : eseje z filozofii polityki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 190 s.

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 20.000


32/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Ironia i miłość : neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 253 s., streszcz. ang.

Seria: (Res Humanae)

Uwagi: Bibliogr. s. 237-249


33/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Kultura upokarzania.

Czasopismo: Odra

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 52 nr 2

Opis fizyczny: S. 40-43


34/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Nadzieja w libertarianizmie? Polemika z Leszkiem Balcerowiczem.

Czasopismo: Res Publica Nowa

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 25 nr 18

Opis fizyczny: S. 96-109


35/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Siła i słabość hermeneutyki.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1-2 (133-134)

Opis fizyczny: S. 87-94, streszcz. ang.

Uwagi: W związku z tym polemiki: "Y" : proca i jęk namysłu : w odpowiedzi profesorowi Andrzejowi Szahajowi / M. Januszkiewicz. W: Teksty Drugie nr 1-2 2013 S. 378-385. - Dramat interpretacji / A. Szahaj. - Teksty Drugie 2013 nr 1-2 S. 386-390.

Punktacja MNiSW: 10.000


36/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Czy konserwatyzm nowoczesny jest możliwy?

Tytuł całości: Filozofia polityczna po roku 1989, teoria, historia, praktyka / pod red. Justyny Miklaszewskiej, Jakuba Szczepańskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 247-251


37/165


Autorzy: Szahaj Andrzej, Jakubowski Marek N..

Tytuł oryginału: Filosofiâ politiki.

Adres wydawniczy: Har'kov, Gumanitarnyj Centr : 2011

Opis fizyczny: 232 s.

Uwagi: Oryg.: Filozofia polityki. Warszawa 2005

Uwagi: Bibliogr. s. 229-232


38/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. R. 20 nr 3 / red. zesz. Andrzej Szahaj.

Adres wydawniczy: Warszawa, Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego : 2011

Opis fizyczny: 290 s., il.

Uwagi: W numerze: Filozofia Richarda Rorty'ego


39/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Nauki o kulturze jako nauki podstawowe (i krytyczne).

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 11 nr 1

Opis fizyczny: S.183-188, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


40/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Posprzątać po neoliberalizmie.

Czasopismo: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze)

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 176 z 30-31 VII

Opis fizyczny: S. 23-24


41/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Autor w humanistyce epoki wyczerpania.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 3 (82)

Opis fizyczny: S. 195-198


42/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Czy tylko równe szanse? O liberalnej polityce społecznej.

Czasopismo: Liberté!

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 58-63


43/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Uczyć się od Szwedów!

Czasopismo: Odra

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 51 nr 5

Opis fizyczny: S. 26-30


44/165


Autorzy: Szahaj Andrzej, Makowski Jarosław.

Tytuł oryginału: Bronię liberalizmu przed liberalizmem / Andrzej Szahaj ; rozm. przepr. Jarosław Makowski.

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 105

Opis fizyczny: S. 55-59


45/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Paradygmaty interpretacyjne a narodziny literaturoznawstwa postawangardowego.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 6 (132)

Opis fizyczny: S. 281-288, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


46/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jaka wspólnota?

Tytuł całości: Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku? / [red. Alicja Dąbrowska-Nowacka].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową : 2010

Opis fizyczny: S. 45-49

Seria: (Idea Polski XXI w.)


47/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: E pluribus unum? : dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2010

Opis fizyczny: 197 s., streszcz. ang.

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 36)

Uwagi: Bibliogr. s. 177-188. Indeks


48/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Wielość, względność, obojętność? O sekularyzacji i roli religii w debacie publicznej.

Tytuł całości: Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji / pod red. Cezarego Korca i Rafała Misiaka.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 15-28, streszcz. ang.

Seria: (Studia i Rozprawy / Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ;nr 26)

Uwagi: Bibliogr.


49/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Richard Rorty - liberał czy socjaldemokrata?

Tytuł całości: Spełnianie obietnicy naszego kraju, myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce / Richard Rorty

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 7-16

Seria: (Polityka w Kulturze)


50/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Wielokulturowość : za i przeciw (kilka uwag).

Tytuł całości: Studia nad wielokulturowością / pod red. Doroty Pietrzyk-Reeves i Małgorzaty Kułakowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2010

Opis fizyczny: S. 25-30

Seria: (Societas / Księgarnia Akademicka ;22)


51/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: The limits of interpretive anarchy : Rorty, Eco and Fish.

Tytuł całości: The philosophy of Richard Rorty / ed. by Randall E. Auxier and Lewis Edwin Hahn.

Adres wydawniczy: Chicago, Ill., Open Court Publishing Company : 2010

Opis fizyczny: S. 395-413

Seria: (The Library of Living Philosophers ;vol. 32)

Punktacja MNiSW: 7.000


52/165


Autorzy: Karalus Andrzej, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Spełnianie obietnicy naszego kraju : myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce / Richard Rorty ; tł. Andrzej Karalus i Andrzej Szahaj

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 151 s.

Seria: (Polityka w Kulturze)


53/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jaka modernizacja?

Czasopismo: Kultura Liberalna

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 91

Opis fizyczny: 2 s.

Uwagi: Dokument elektroniczny


54/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jaki liberalizm?

Czasopismo: Liberté!

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 84-87


55/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Charles Taylor o wolności.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzno-Literacki

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 4 (29)

Opis fizyczny: S. 423-433

Uwagi: Toż w: Charlesa Taylora wizja nowoczesności : rekonstrukcje i interpretacje / red. nauk. Christopher Garbowski, Jan P. Hudzik, Jan Kłos. Warszawa 2012

Punktacja MNiSW: 6.000


56/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Literaturoznawstwo wyczerpania?

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1-2 (121-122)

Opis fizyczny: S. 153-158, streszcz. ang.


57/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Charles Taylor on freedom.

Tytuł całości: Charles Taylor's vision of modernity, reconstructions and interpretations / ed. by Christopher Garbowski, Jan Hudzik, and Jan Kłos.

Adres wydawniczy: Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing : 2009

Opis fizyczny: S. 154-164


58/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Loneliness and community.

Czasopismo: Lo Straniero (Napoli)

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 50

Opis fizyczny: S. D9-D10

Uwagi: 33rd IMISE Conference, 6-8 Jul 2009, Univ. of Naples/Italy.


59/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jaka modernizacja?

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 94

Opis fizyczny: S. 85-87


60/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia, terror, polityka : wstęp do wydania polskiego.

Tytuł całości: Filozofia w czasach terroru, rozmowy z Jürgenem Habermasem i Jacques'em Derridą / przepr. i koment. Giovanna Borradori ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : 2008

Opis fizyczny: S. 7-16

Seria: (Reflektor / Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)


61/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: The relation between multiculturalism and democracy in the light of political philosophy.

Tytuł całości: Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy, Seul 2008 / ed.-in-chief: Myung-Hyun Lee. Vol. 50: Social and political philosophy.

Adres wydawniczy: Charlottesville, Va., Philosophy Documentation Center : 2010

Opis fizyczny: S. 771-779


62/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Czy Zachód istnieje?

Tytuł całości: Seminaria Lucieńskie 2006-2007, referaty wprowadzające do dyskusji / [zespół red. Lena Dąbkowska-Cichocka, Katarzyna Janaszek, Jerzy Uklański ; aut. Seweryn Blandzi et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Kancelaria Prezydenta RP : 2008

Opis fizyczny: S. 145-150


63/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 278 s.

Punktacja MNiSW: 12.000


64/165


Autorzy: Borradori Giovanna, Karalus Andrzej, Kilanowski Marcin, Orlewski Bartosz, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia w czasach terroru : rozmowy z Jürgenem Habermasem i Jacques' em Derridą / przepr. i koment. Giovanna Borradori ; przeł. Andrzej Karalus, Marcin Kilanowski, Bartosz Orlewski ; pod red. Andrzeja Szahaja ; wstępem do wyd. pol. opatrzył Andrzej Szahaj.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : 2008

Opis fizyczny: 253 s.

Seria: (Reflektor / Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)


65/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej : wprowadzenie.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne : 2008

Opis fizyczny: 229, [1] s.

Seria: (Współczesna Myśl Humanistyczna. Polskie Spojrzenia)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


66/165


Autorzy: Szahaj Andrzej, Jakubowski Marek N..

Tytuł oryginału: Filozofia polityki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2008

Opis fizyczny: 214 s.

Seria: (Krótkie Wykłady z Filozofii)


67/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Richard Rorty : memories.

Czasopismo: New Literary History

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 39 no. 1

Opis fizyczny: S. 71-78


68/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Liberalizm a chrześcijaństwo.

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 87

Opis fizyczny: S. 181-183, il.

Uwagi: Recenzja książki: Wolność, indywidualizm, postęp : liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności / Jan Kłos. Lublin 2007.


69/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Europa jako wola i wyobrażenie.

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 88

Opis fizyczny: S. 89-91


70/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Samotność i wspólnota.

Tytuł całości: Edukacja, moralność, sfera publiczna, materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP / pod red. Joanny Rutkowiak, Dariusza Kubinowskiego i Mariana Nowaka.

Adres wydawniczy: Lublin, Oficyna Wydawnicza Verba : 2007

Opis fizyczny: S. 95-100


71/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Zwrot antypozytywistyczny dopełniony : zamiast wstępu.

Tytuł całości: Filozofia i etyka interpretacji / red. Adam F. Kola, Andrzej Szahaj.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2007

Opis fizyczny: S. 7-14


72/165


Autorzy: Kola Adam F., Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia i etyka interpretacji / red. Adam F. Kola, Andrzej Szahaj.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2007

Opis fizyczny: 338 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


73/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Rozum po przejściach czyli o kłopotach z prawem naturalnym.

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 85-86

Opis fizyczny: S. 192-195

Uwagi: Recenzja książki: Prawo naturalne a ład polityczny / Zbigniew Stawrowski. Kraków-Warszawa 2006.


74/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Richard Rorty (1931-2007) : wspomnienie.

Czasopismo: Studia Philosophica Wratislaviensia

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 2 fasc. 2

Opis fizyczny: S. 17-22


75/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Zwrot antypozytywistyczny dopełniony.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1-2 (103-104)

Opis fizyczny: S. 157-163, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


76/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Awangarda krakowska.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 3 (105)

Opis fizyczny: S. 93-100, streszcz. ang.

Uwagi: Recenzja książki: Kulturowa teoria literatury : główne pojęcia i problemy / red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz. Kraków 2006

Punktacja MNiSW: 12.000


77/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia kultury jako filozofia pierwsza : (uwagi wstępne).

Tytuł całości: Co to jest filozofia kultury? / pod red. nauk. Zofii Rosińskiej i Joanny Michalik.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 153-158

Punktacja MNiSW: 6.000


78/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Polska niesprawiedliwość.

Tytuł całości: Sfera publiczna, kondycja, przejawy, przemiany / red. Jan Paweł Hudzik, Wiesława Woźniak.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 405-410

Punktacja MNiSW: 6.000


79/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Od filozofii polityki do praktyki politycznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 295 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


80/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Zrozumieć wielokulturowość.

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 75

Opis fizyczny: S. 173-175, il.

Uwagi: Recenzja książki: Dylematy wielokulturowości / red. Wojciech Kalaga. Kraków 2004.


81/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Inspektor Wolin na tropie.

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 77

Opis fizyczny: S. 98-101, il.

Uwagi: W związku z książką: The seduction of unreason : the intellectual romance with fascism : from Nietzsche to postmodernism / Richard Wolin. Princeton , NJ ; Oxford 2004.


82/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Odpowiedź na zarzuty.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 63 nr 1

Opis fizyczny: S. 12-17

Uwagi: Dyskusja panelowa


83/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia wobec wielości kultur : zagajenie.

Tytuł całości: Byt i sens, księga pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie, 14-18 września 2004 roku / pod red. Renaty i Ireneusza Ziemińskich.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 44

Uwagi: a


84/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Communitarian critique of liberalism and the problem of democracy and pluralism in Poland.

Tytuł całości: Democracy and the post-totalitarian experience / eds.: Leszek Koczanowicz, Beth J. Singer ; assistant eds.: Frederic R. Kellogg and Łukasz Nysler.

Adres wydawniczy: Amsterdam, Rodopi : 2005

Opis fizyczny: S. 61-69

Seria: (Value Inquiry Book Series ;Vol. 167)

Punktacja MNiSW: 12.000


85/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Komunitaryzm.

Tytuł całości: Encyklopedia socjologii, suplement / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. Hieronim Kubiak et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Naukowa : 2005

Opis fizyczny: S. 131-135

Uwagi: Bibliogr.


86/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Etyczne i polityczne dylematy ideologii wielokulturowości.

Tytuł całości: Etyka i polityka / pod red. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2005

Opis fizyczny: S. 137-143

Punktacja MNiSW: 6.000


87/165


Autorzy: Szahaj Andrzej, Jakubowski Marek N..

Tytuł oryginału: Filozofia polityki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2005

Opis fizyczny: 211 s.

Seria: (Krótkie Wykłady z Filozofii)

Uwagi: Bibliogr. w przyp. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


88/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Postmodern liberalism as a new humanism.

Czasopismo: Diogenes

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 52 no. 2

Opis fizyczny: S. 63-70

Uwagi: 10.1177/03921921

Punktacja MNiSW: 3.000


89/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Niesprawiedliwość a demoralizacja.

Tytuł całości: Demokracja spektaklu?, kondycja polskiego życia publicznego 15 lat po zmianie systemowej / red. nauk. Piotr Żuk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2004

Opis fizyczny: S. 33-46

Punktacja MNiSW: 6.000


90/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: E pluribus unum? : dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2004

Opis fizyczny: 197 s., summ.

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;36)

Uwagi: Bibliogr.


91/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Postmodernizm.

Tytuł całości: Słownik społeczny, praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo WAM : 2004

Opis fizyczny: S. 935-942

Uwagi: Bibliogr.


92/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Zniewalająca moc kultury : artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 266 s.


93/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Feminizm tak, wypaczenia nie!

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 66

Opis fizyczny: S. 170-173

Uwagi: Recenzja książki: Indywidualizm i jego krytycy : współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci / Magdalena Środa. Warszawa 2003.


94/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Nostalgia za jednością.

Czasopismo: Przegląd Polityczny

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 67-68

Opis fizyczny: S. 85-89

Uwagi: Recenzja książki: Demokracja peryferii / Zdzisław Krasnodębski. Gdańsk 2003.


95/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jaka wspólnota?

Tytuł całości: Indywidualizm, wspólnotowość, polityka / red. tomu Marek N. Jakubowski, Andrzej Szahaj, Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 45-63


96/165


Autorzy: Szahaj Andrzej, Fish Stanley.

Tytuł oryginału: Czy na tych ćwiczeniach jest tekst ? / tł. Andrzej Szahaj

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 59-80

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;T. 23)


97/165


Autorzy: Fish Stanley, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Co czyni interpretację możliwą do przyjęcia? / Stanley Fish ; tł. Andrzej Szahaj.

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 99-119

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 23)


98/165


Autorzy: Fish Stanley, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Retoryka / Stanley Fish ; tł. Andrzej Szahaj.

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 421-462

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 23)


99/165


Autorzy: Fish Stanley, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Drogą antyformalistyczną aż do końca / Stanley Fish ; tł. Andrzej Szahaj.

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 139-181

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 23)


100/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Zniewalająca moc kultury.

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 13-28

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 23)

Punktacja MNiSW: 2.000


101/165


Autorzy: Fish Stanley, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Interpretacja, retoryka, polityka : eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: 472, [1] s.

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 23)


102/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Racjonalizm, technokratyzm i śmierć polityki.

Tytuł całości: Rozum a porządek społeczny / pod red. Justyny Miklaszewskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka : 2002

Opis fizyczny: S. 61-71

Punktacja MNiSW: 2.000


103/165


Autorzy: Jakubowski Marek N., Szahaj Andrzej, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Indywidualizm, wspólnotowość, polityka / red. tomu Marek N. Jakubowski, Andrzej Szahaj, Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 405 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


104/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Ironia i miłość : neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2002

Opis fizyczny: 242 s., streszcz. ang.

Seria: (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)

Uwagi: Bibliogr.


105/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Znakoświat.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 4 (76)

Opis fizyczny: S. 103-112

Uwagi: Dot. książki: Mgławice dyskursu : podmiot, tekst, interpretacja / Wojciech Kalaga. Kraków 2001.

Punktacja MNiSW: 6.000


106/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Cultural pluralism and the problem of tolerance.

Tytuł całości: Man within culture at the threshold of the 21st century / pod red. Ewy Rewers i Jacka Sójki.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora : 2001

Opis fizyczny: S. 27-34

Seria: (Studia Kulturoznawcze / Fundacja Humaniora ;13)

Punktacja MNiSW: 6.000


107/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jednostka czy wspólnota : spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska".

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Aletheia : 2000

Opis fizyczny: 348 s.

Seria: (Biblioteka Polityczna "Aletheia" ;t. 11)

Uwagi: Bibliogr. s. 331-346

Punktacja MNiSW: 16.000


108/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: O nędzy polityki polskiej i technokratyzmie jako reakcji nań.

Czasopismo: Etyka

Rocznik: 2000

Szczegóły: Nr 33

Opis fizyczny: S. 118-125

Uwagi: Ankieta redakcji Etyki: Moralność i polityka.


109/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia jako działalność sensotwórcza

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 9 nr 2

Opis fizyczny: S. 183-189

Uwagi: Dot. książki: Arbitralność filozofii / Józef Niżnik. Warszawa 1999.

Punktacja MNiSW: 6.000


110/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: What kind of liberalism do Poles (and not only Poles) need?

Tytuł całości: Democracy in Central Europe 1989-99, comparative and historical perspectives / ed. by Justyna Miklaszewska.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Meritum : 1999

Opis fizyczny: S. 165-174

Punktacja MNiSW: 6.000


111/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Neopragmatyzm Hilarego Putnama.

Tytuł całości: Filozofia amerykańska dziś / pod red. Tomasza Komendzińskiego i Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 53-73

Uwagi: Toż w: Przegląd Filozoficzny 1998 R. 7 nr 1 s. 91-107.


112/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jednostka czy wspólnota? O sporze pomiędzy liberałami a komunitarystami w najnowszej filozofii polityki.

Tytuł całości: Liberalizm u schyłku XX wieku / pod red. Justyny Miklaszewskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Meritum : 1999

Opis fizyczny: S. 163-190

Punktacja MNiSW: 2.000


113/165


Autorzy: Komendziński Tomasz, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia amerykańska dziś / pod red. Tomasza Komendzińskiego i Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 226 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


114/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Gonić harcowników?

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 6 (59)

Opis fizyczny: S. 175 -179

Punktacja MNiSW: 6.000


115/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Spór o Rorty'ego

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 73-83


116/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: O fundamentalizmie i nie tylko.

Czasopismo: Etyka

Rocznik: 1998

Szczegóły: Nr 31

Opis fizyczny: S. 59-75, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


117/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Neopragmatyzm Hilarego Putnama.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 91-107, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


118/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście : (odpowiedź krytykom).

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 4 (52)

Opis fizyczny: S. 75-90

Punktacja MNiSW: 6.000


119/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Na tropach dziejów pojęć "postmoderna" i "postmodernizm".

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1 (13)

Opis fizyczny: S. 125-127

Uwagi: Rec. książki: The post-modern and the post-industrial : a critical analysis / Margaret A. Rose. Cambridge 1994.

Punktacja MNiSW: 3.000


120/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Czy możliwa jest kultura do końca zidiosynkratyzowana?

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 37-39

Uwagi: Dyskusja o książce Jerzego Kmity "Jak słowa łączą się ze światem : studium krytyczne neopragmatyzmu".


121/165


Autorzy: Szahaj Andrzej, Bauman Zygmunt, Markiewicz Henryk, Morawski Stefan, Kmita Jerzy, Kuźma Erazm, Rewers Ewa, Markowski Michał Paweł, Kalaga Wojciech.

Tytuł oryginału: Granice anarchizmu interpretacyjnego : [dyskusja].

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 6 (48)

Opis fizyczny: S. 5-92


122/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Ponowoczesność - czas karnawału? Postmodernizm - filozofia błazna.

Tytuł całości: Postmodernizm a filozofia, wybór tekstów / pod red. nauk. Stanisława Czerniaka i Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii. Polska Akademia Nauk : 1996

Opis fizyczny: S. 381-392

Punktacja MNiSW: 3.000


123/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Bać się postmodernizmu?

Tytuł całości: Postmodernizm a filozofia, wybór tekstów / pod red. nauk. Stanisława Czerniaka i Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii. Polska Akademia Nauk : 1996

Opis fizyczny: S. 7-13


124/165


Autorzy: Szahaj Andrzej, Czerniak Stanisław.

Tytuł oryginału: Postmodernizm a filozofia : wybór tekstów / pod red. nauk. Stanisława Czerniaka i Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii. Polska Akademia Nauk : 1996

Opis fizyczny: 409 s.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 5.000


125/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Ironia i miłość : neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm.

Adres wydawniczy: Wrocław, Leopoldinum : 1996

Opis fizyczny: 254, [4] s., streszcz. ang.

Seria: (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)

Uwagi: Bibliogr. s. 237-247.

Uwagi: a


126/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Co to jest postmodernizm?

Czasopismo: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 9 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 63-78

Punktacja MNiSW: 6.000


127/165


Autorzy: Grzeliński Adam, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia i przyszłość / Richard Rorty ; tł. Adam Grzeliński i Andrzej Szahaj.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 87-94


128/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Przemoc i poznanie : studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy / Andrzej Zybertowicz. Toruń 1995.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 5 nr 2

Opis fizyczny: S. 139-147

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


129/165


Autorzy: Rorty Richard, Grzeliński Adam, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia jako nauka, jako metafora i jako polityka / przekł. Adam Grzeliński, Andrzej Szahaj.

Tytuł całości: Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 2 / red. Józef Pawlak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 312-328

Seria: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)


130/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Postmodernizm - Jean François Lyotard.

Tytuł całości: Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 2 / red. Józef Pawlak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 275-283

Seria: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.


131/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Neopragmatyzm - Richard Rorty.

Tytuł całości: Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 2 / red. Józef Pawlak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 304-311

Seria: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.


132/165


Autorzy: Grzeliński Adam, Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Filozofia jako nauka, jako metafora i jako polityka / Richard Rorty ; tł. Adam Grzeliński, Andrzej Szahaj.

Tytuł całości: Między pragmatyzmem a postmodernizmem, wokół filozofii Richarda Rorty'ego / pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 13-36


133/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Putnam a groźba relatywizmu / Richard Rorty ; tł. Andrzej Szahaj

Tytuł całości: Między pragmatyzmem a postmodernizmem, wokół filozofii Richarda Rorty'ego / pod red. Andrzeja Szahaja

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 57-78


134/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Wstęp

Tytuł całości: Między pragmatyzmem a postmodernizmem, wokół filozofii Richarda Rorty'ego / pod red. Andrzeja Szahaja

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 7-9


135/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Między romantyzmem a pragmatyzmem : Richarda Rorty'ego postmodernistyczny humanizm i jego etyczno-polityczne implikacje.

Tytuł całości: Między pragmatyzmem a postmodernizmem, wokół filozofii Richarda Rorty'ego / pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 137-146

Uwagi: a


136/165


Autorzy: Morawski Stefan, Szahaj Andrzej, Zeidler-Janiszewska Anna.

Tytuł oryginału: O filozofowaniu, perypetiach dzisiejszej kultury i rebus publicis / z Stefanem Morawskim rozmawiają Andrzej Szahaj, Anna Zeidler-Janiszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1995

Opis fizyczny: 70 s.


137/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Między pragmatyzmem a postmodernizmem : wokół filozofii Richarda Rorty'ego / pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: 317 s.

Uwagi: a


138/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: O tzw. mocnym programie socjologii wiedzy szkoły edynburskiej.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 53-67

Punktacja MNiSW: 3.000


139/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jean Baudrillard - pomiędzy rozpaczą a ironią.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 1995

Szczegóły: nr 1-2

Opis fizyczny: S. 19-29

Uwagi: Recenzja książki: Selected writings / Jean Baudrillard ; ed. by Mark Poster. Cambridge 1992.

Punktacja MNiSW: 3.000


140/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jerzy Kmita - między modernizmem a postmodernizmem.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filozofia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 15

Opis fizyczny: S. 75-84

Uwagi: a


141/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Richarda Rorty'ego humanizm bez metafizyki i jego etyczno-polityczne implikacje.

Czasopismo: Etyka

Rocznik: 1993

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 109-124, streszcz. ang.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


142/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Wszystko już było : jak zostać geniuszem w epoce postmodernizmu?

Czasopismo: Hydra

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 3 nr 6

Opis fizyczny: S.


143/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Kilka wątpliwości co do (dyskretnie) modernistycznego nastawienia Marcina Czerwińskiego.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1 (1)

Opis fizyczny: S. 90-91

Uwagi: W związku z książką: Przyczynki do antropologii współczesności / Marcin Czerwiński


144/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Dyskusja o "Nowoczesności i Zagładzie" Zygmunta Baumana.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2 (2)

Opis fizyczny: S. 95-99


145/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Teksty na wolności : (strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm).

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 2 (2)

Opis fizyczny: S. 5-13

Punktacja MNiSW: 3.000


146/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Fundamentalizm.

Czasopismo: Przegląd Społeczny

Rocznik: 1993

Szczegóły: Nr 9

Uwagi: a


147/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Zrozumieć postmodernizm.

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 49 nr 5

Opis fizyczny: S. 108-112

Uwagi: Recenzja książki: Przemiany współczesnej świadomości artystycznej : wokół postmodernizmu : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szkołuta. Lublin 1992

Uwagi: a


148/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Główne przesłanki epistemologiczne i metodologiczne krytycznej teorii społeczeństwa.

Tytuł całości: Epistemologiczne podstwy badań nad kulturą, praca zbiorowa / pod red. Krystyny Zamiary.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1992

Opis fizyczny: S. 49-63

Uwagi: a


149/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Richard Rorty czyli nieodparty urok (neo)pragmatyzmu w postmodernizm przemienionego.

Tytuł całości: Oblicza postmoderny, teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej / pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Kultury : 1992

Opis fizyczny: S. 72-82

Uwagi: a


150/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Światopogląd lewicy - światopogląd prawicy.

Czasopismo: Przegląd Społeczny

Rocznik: 1992

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 61-64

Uwagi: a


151/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Kłopoty z Adorno, kłopoty z postmodernizmem.

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 46 nr 2

Opis fizyczny: S. 110-111

Uwagi: Recenzja książki: Adorno : między moderną a postmoderną / red. i wstęp Anna Zeidler-Janiszewska. Poznań 1991

Uwagi: a


152/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Profesor Bauman oskarża nowoczesność.

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 48 nr 12

Opis fizyczny: S. 110-113

Uwagi: Recenzja książki: Nowoczesność i zagłada / Zygmunt Bauman. Warszawa 1992

Uwagi: a


153/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Nieznośna lekkość postmodernizmu.

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 48 nr 12

Opis fizyczny: S. 113-115

Uwagi: Recenzja książki: Postmodernizm / Bogdan Baran. Kraków 1992

Uwagi: a


154/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jak wynaleziono narody i nacjonalizm.

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 48 nr 1

Opis fizyczny: S. 116-117

Uwagi: Recenzja książki: Narody i nacjonalizm / Ernest Gellner. Warszawa 1991

Uwagi: a


155/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Isaiah Berlin potrzebny jak powietrze.

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 48 nr 4-5

Opis fizyczny: S. 173-176

Uwagi: Recenzja książki: Dwie koncepcje wolności i inne eseje / Isaiah Berlin. Warszawa 1991

Uwagi: a


156/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Główne idee filozoficzno-społeczne tak zwanej krytycznej teorii społeczeństwa szkoły frankfurckiej

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filozofia

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 12

Opis fizyczny: S. 141-157

Punktacja MNiSW: 1.000


157/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Moc refleksji a siła tradycji, autorytetu i przesądów : prezentacja polemiki pomiędzy J. Habermasem i H. G. Gadamerem.

Czasopismo: Studia Metodologiczne

Rocznik: 1991

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 195-220, streszcz. ang.

Uwagi: a


158/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: "Upadek idei postępu", czyli o potrzebie myśleni.a

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1991

Szczegóły: R. 47 nr 10

Opis fizyczny: S. 106-110

Uwagi: Recenzja książki: Upadek idei postępu / Zdzisław Krasnodębski. Warszawa 1991

Uwagi: a


159/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: O komunikacyjnym zwrocie w teorii krytycznej Jürgena Habermasa.

Tytuł całości: Dyskursy rozumu, między przemocą i emancypacją : z recepcji Jürgena Habermasa w Polsce / pod red. Lecha Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1990

Opis fizyczny: S. 133-150

Uwagi: a


160/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Krytyka, emancypacja, dialog : Jürgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Universitas : 1990

Opis fizyczny: 301 s., streszcz. ang.

Seria: (Prace Kolegium Otryckiego ;4)

Uwagi: Bibliogr. s. 291-297

Punktacja MNiSW: 16.000


161/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Actuality of the Frankfurt School's critical theory of society : the Polish reception.

Tytuł całości: Critics and critical theory in eastern Europe / ed. by Philippus Engeldorp Gastelaars [et al.]

Adres wydawniczy: Rotterdam, Universitaire Pers : 1989

Opis fizyczny: S. 53-60

Punktacja MNiSW: 6.000


162/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Reflections on the methodology of social sciences in the critical theory of Jürgen Habermas.

Tytuł całości: Visions of culture and the models of cultural sciences / ed. by Jerzy Kmita and Krystyna Zamiara.

Adres wydawniczy: Amsterdam [etc.], Rodopi : 1989

Opis fizyczny: S. 85-101

Punktacja MNiSW: 6.000


163/165


Autorzy: Kaniowski Andrzej M., Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Wokół teorii krytycznej Jürgena Habermasa / pod red. Andrzeja M. Kaniowskiego, Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Warszawa, Kolegium Otryckie : 1987

Opis fizyczny: 414 s.

Seria: (Prace Kolegium Otryckiego ;1)

Uwagi: Bibliogr. s. 399-406

Punktacja MNiSW: 5.000


164/165


Autorzy: Szahaj Andrzej.

Tytuł oryginału: Jürgena Habermasa teoria działania komunikacyjnego : próba rekonstrukcji.

Tytuł całości: Wokół teorii krytycznej Jürgena Habermasa / pod red. Andrzeja M. Kaniowskiego, Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Warszawa, Kolegium Otryckie : 1987

Opis fizyczny: S. 139-190

Seria: (Prace Kolegium Otryckiego ;1)

Punktacja MNiSW: 3.000


165/165


Autorzy: Jakubowski Marek Nikodem, Szahaj Andrzej, Kaniowski Andrzej M..

Tytuł oryginału: Tezy do dyskusji o książce J. Habermasa Teoria i praktyka, oraz głos w dyskusji.

Czasopismo: Colloquia Communia

Rocznik: 1986

Szczegóły: nr 4-5