Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Stereotypy dotyczące kobiecości w Chowannie Bronisława F. Trentowskiego.

Tytuł całości: Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości, księga dedykowana prof. Markowi N. Jakubowskiemu / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 339-358

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Rozum jako narzędzie wykluczenia : feministyczna krytyka Johna Locke'a.

Tytuł równoległy: The reason as the tool of exclusion : the feministic criticism of John Locke.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 76 nr 3

Opis fizyczny: S. 25-39, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 40.000


3/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Udomowienie jako zagrożenie : przypadek fretki (Mustela putorius furo).

Tytuł równoległy: Domestication as a threat : the case of ferrets (Mustela putorius furo).

Tytuł całości: Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach / red. Hanna Mamzer, Agnieszka Żok.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Epigram : 2019

Opis fizyczny: S. 187-201, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/42


Autorzy: Grabowska Barbara, Kolasa Dawid.

Tytuł oryginału: Testosteron Rex : mity płci, nauki i społeczeństwa / Cordelia Fine ; przekł. Barbara Grabowska i Dawid Kolasa ; oprac. Barbara Grabowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 307 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


5/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: "Człowiek to ssak a nie zwierzę" : akceptacja naszej zwierzęcości a status moralny zwierząt.

Tytuł równoległy: "A man is a mammal, not the animal" : the acceptance of our animality and the moral status of animals.

Czasopismo: Edukacja Etyczna

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 53-67, streszcz. ang.

Uwagi: 10.24917/20838972

Punktacja MNiSW: 5.000


6/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Współczucie dla zwierząt jako element edukacji oświeceniowej : na przykładzie Johna Locke'a i Mary Wollstonecraft.

Czasopismo: Humaniora (Poznań)

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 3 (19)

Opis fizyczny: S. 63-72, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


7/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Obraz kobiety w Chowannie Bronisława F. Trentowskiego.

Tytuł równoległy: An image of a woman in Chowanna by Bronislav Trentowski.

Czasopismo: Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 299-319, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


8/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Status moralny zwierząt / Urszula Zarosa. Warszawa 2017.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 73 nr 1

Opis fizyczny: S. 157-160

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 3.000


9/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Nieposłuszeństwo obywatelskie w nowej odsłonie : walka o prawa zwierząt.

Tytuł równoległy: New version of civil disobedience : fight for animal rights.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 73 nr 2

Opis fizyczny: S. 81-94, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


10/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Postmodernistyczny mieszczański liberalizm Richarda Rorty'ego : wolność, ale przede wszystkim solidarność.

Tytuł całości: Liberalizm i teoria polityczna / pod red. nauk. Łukasza Dulęby, Janusza Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: S. 99-108

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


11/42


Autorzy: Grabowska Barbara, Grzeliński Adam, Żelazna Jolanta.

Tytuł oryginału: Znaczenie filozofii oświecenia : człowiek wśród ludzi / red. nauk. Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 432 s., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


12/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Oświeceniowy model wychowania na przykładzie Original Stories Mary Wollstonecraft.

Tytuł całości: Znaczenie filozofii oświecenia, człowiek wśród ludzi / red. nauk. Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 279-294, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


13/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Mary Wollstonecraft and the beginnings of pro-animal education.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (112)

Opis fizyczny: S. 66-78

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


14/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Ruch na rzecz zwierząt : dobro przekraczające granice gatunku.

Tytuł całości: Etyka i dobro / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2015

Opis fizyczny: S. 179-189

Punktacja MNiSW: 4.000


15/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Jeremy Bentham : nowe spojrzenie na problem okrucieństwa wobec zwierząt.

Tytuł całości: Filozofia, etyka, ekologia, profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 769-779

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.500


16/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: O gender przed gender, czyli XVIII i XIX wieczna refleksja na temat kulturowych i społecznych uwarunkowań kobiecości : Mary Wollstonecraft i John Stuart Mill.

Tytuł całości: Genderowe filtry, różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej / pod red. Doroty Majki-Rostek, Ewy Banaszak, Pawła Czajkowskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 8-18

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Mary Wollstonecraft, czyli oświeceniowe początki feminizmu.

Czasopismo: Kultura i Wartości

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 63-81, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


18/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Czy wszyscy powinniśmy zostać wegetarianami?

Czasopismo: Wschodni Rocznik Humanistyczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 331-343, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 7.000


19/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Zmiany relacji człowiek - zwierzę, czyli cena postępu.

Czasopismo: Kultura i Wartości

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 10

Opis fizyczny: S. 105-120, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/kw


20/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Richard Rorty o okrucieństwie.

Tytuł całości: Etyka a zło / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2013

Opis fizyczny: S. 124-133

Punktacja MNiSW: 4.000


21/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Specyfika ujęcia wolności w filozofii polityki na przykładzie liberalizmu.

Tytuł całości: Współczesne i historyczne konteksty wolności / pod red. Leszka Kopciucha.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2013

Opis fizyczny: S. 415-429, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Kartezjańska koncepcja zwierzęcia-maszyny i jej konsekwencje.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 12 nr 2

Opis fizyczny: S. 39-49, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


23/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Feminizm Johna Stuarta Milla.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1 (87)

Opis fizyczny: S. 189-199, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


24/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Szkoła demokracji czy niebezpieczny urok władzy? Teoria a praktyka stowarzyszeń.

Czasopismo: Szkice Humanistyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 12 nr 2

Opis fizyczny: S. 103-117, streszcz. pol., ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Dlaczego lepiej być smutnym Sokratesem niż zadowolnym głupcem : sens życia według Johna Stuarta Milla.

Tytuł całości: Etyka i sens życia / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2011

Opis fizyczny: S. 159-169

Punktacja MNiSW: 4.000


26/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Ideał człowieka według Johna Locke'a.

Tytuł całości: Filozofia XVII wieku, twórcy, problemy, kontynuacje / pod red. Jolanty Żelaznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 235-248, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel? : rozważania na temat liberalnego ideału człowieka i obywatela

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 219 s.

Uwagi: Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011

Uwagi: Bibliogr. s. 215-219

Punktacja MNiSW: 20.000


28/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Wolność i wspólnota w liberalnej wizji polityki.

Tytuł równoległy: Liberty and community in the liberal conception of politics.

Czasopismo: Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 17

Opis fizyczny: S. 211-228, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


29/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Literatura jako szkoła obywatelstwa (według R. Rorty'ego).

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 3 (82)

Opis fizyczny: S. 51-66, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


30/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Językowe aspekty szowinizmu gatunkowego.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 68 nr 2

Opis fizyczny: S. 365-375

Punktacja MNiSW: 4.000


31/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Polityczna i prywatna moralność / Franciszek Sawicki / przeł. Barbara Grabowska.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 29-45


32/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Dobro wspólne w perspektywie liberalnej

Tytuł całości: Dobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2010

Opis fizyczny: S. 193-199


33/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Feministyczna krytyka libertarianizmu

Tytuł całości: Libertarianizm, teoria, praktyka, interpretacje / pod red. Waldemara Buliry, Włodzimierza Gogłozy.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 229-237


34/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Rola edukacji w realizacji liberalnego postulatu niewrażliwości na indywidualne wyposażenie

Tytuł równoległy: The role of education in implementation of a liberal postulate of insensitivity to individual equipment
Tytuł równoległy: Rol' obrazovaniâ v realizacii liberal'nogo postulata o nečuvstvitel'nosti k individual'nym sposobnostâm

Tytuł całości: Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych = Educational space versus social challenges and expectations / red. nauk. Irina Surina.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2010

Opis fizyczny: S. 259-268

Uwagi: Bibliogr.


35/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Ciało upolitycznione : feministyczne dyskusje wokół problemu płci w polityce

Tytuł całości: Terytorium i peryferia cielesności, ciało w dyskursie filozoficznym / pod red. Andrzeja Kiepasa i Elżbiety Struzik.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski, Studio 29 : 2010

Opis fizyczny: S. 489-500, streszcz. ang.


36/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Ideologia wielokulturowości jako szansa na przełamanie milczenia kobiet.

Czasopismo: Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 44-51

Punktacja MNiSW: 2.000


37/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Sprawiedliwość jako cnota polityczna w teorii Johna Rawlsa.

Tytuł całości: Czy sprawiedliwość jest możliwa? / pod red. nauk. Doroty Probuckiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2008

Opis fizyczny: S. 181-186

Punktacja MNiSW: 3.000


38/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Czy literatura "kobieca" przyczynia się do poszerzania wspólnoty "nas"?

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 65 nr 4

Opis fizyczny: S. 697-708

Punktacja MNiSW: 4.000


39/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Ideał człowieka według Johna Stuarta Milla.

Czasopismo: Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 165-177, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 1.000


40/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat nieposłuszeństwa obywatelskiego.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 64 nr 4

Opis fizyczny: S. 615-621

Punktacja MNiSW: 6.000


41/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Sfera publiczna - zbyteczna czy niezbędna w państwie liberalnym?

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 3 nr 1

Opis fizyczny: S. 183-192

Punktacja MNiSW: 1.000


42/42


Autorzy: Grabowska Barbara.

Tytuł oryginału: Ucieczka od polityki - nieuchronną konsekwencją liberalnej koncepcji wolności indywidualnej?

Czasopismo: Edukacja Filozoficzna

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 28

Opis fizyczny: S. 268-279

Punktacja MNiSW: 3.000