Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Pracownicy

dr Tomasz Markiewka

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Wpływ filozofii na praktykę polityczną : krytyczna analiza tez Stanleya Fisha.

Tytuł całości: Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości, księga dedykowana prof. Markowi N. Jakubowskiemu / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 155-173

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Gniew.

Adres wydawniczy: Wołowiec, Wydawnictwo Czarne : 2020

Opis fizyczny: 215 s.


3/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Konstruktywistyczny szacunek do nauki : o podejściu Richarda Rorty'ego i Bruno Latoura.

Tytuł równoległy: The constructivist regard for science : on Richard Rorty and Bruno Latour.

Czasopismo: Diametros : internetowy serwis filozoficzny (an online journal of philosophy)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 63

Opis fizyczny: S. 56-68

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.13153/diam

Punktacja MNiSW: 100.000


4/31


Autorzy: Grygieńć Janusz, Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Autorytet demokracji : ujęcie filozoficzne / David M. Estlund ; przekł. i oprac. nauk. Janusz Grygieńć, Tomasz S. Markiewka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 411 s.

Seria: (Polityka w Kulturze)

Uwagi: Bibliogr. s. 391-399. Indeks.

Punktacja MNiSW: 50.000


5/31


Autorzy: Markiewka Tomasz.

Tytuł oryginału: Świat według prezesów : jak korporacje kontrolują nasze życie? / Peter Bloom, Carl Rhodes / przekład Tomasz S. Markiewka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2019

Opis fizyczny: 264 s.


6/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Medycyna w demokracji kapitalistycznej.

Tytuł równoległy: Medicine in capitalist democracy.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 4 (107)

Opis fizyczny: S. 30-40, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26112/kw

Punktacja MNiSW: 40.000


7/31


Autorzy: Chojnacka Marta Agata, Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Humanistyka i medycyna.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 4 (107)

Opis fizyczny: S. 10-14

Uwagi: 10.26112/kw

Punktacja MNiSW: 40.000


8/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: The circulation of knowledge in humanities : a case study from the perspective of Actor-Network Theory.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 9 no. 3

Opis fizyczny: S. 81-95

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26913/avant

Punktacja MNiSW: 13.000


9/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Make America great again, czyli o symptomie choroby społecznej.

Czasopismo: Czas Kultury

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 34 nr 3

Opis fizyczny: S. 42-47, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


10/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Ścielenie łóżka w polskim kapitalizmie : narracja indywidualistyczna i jej krytycy.

Tytuł równoległy: Making the bed in Polish capitalism : individualistic narrative and its critics.

Czasopismo: Przegląd Socjologii Jakościowej

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 14 nr 4

Opis fizyczny: S. 88-102, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


11/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo, w którym zwycięzca bierze wszystko : dlaczego garstka najbogatszych posiada o wiele więcej niż reszta z nas / Robert H. Frank, Philip J. Cook ; przekł. i oprac. nauk. Tomasz Szymon Markiewka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 307 s.

Seria: (Polityka w Kulturze)

Uwagi: Bibliogr. s. 293-307.

Punktacja MNiSW: 50.000


12/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Język neoliberalizmu : filozofia, polityka i media.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 273 s., streszcz. ang.

Seria: (Polityka w Kulturze)

Uwagi: Bibliogr. s. 259-268. Indeks.

Punktacja MNiSW: 100.000


13/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Trzecia koncepcja wolności / Quentin Skinner ; tł. Tomasz Szymon Markiewka.

Tytuł całości: Quentin Skinner, metoda historyczna i wolność republikańska / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 93-129

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


14/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Teoria interpretacji Quentina Skinnera.

Tytuł całości: Quentin Skinner, metoda historyczna i wolność republikańska / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 163-183, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.500


15/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Literaturoznawczy spór o interpretację : analiza wybranych dwudziestowiecznych koncepcji teoretycznych.

Tytuł równoległy: Interpretation argument in literary studies : analysis of selected theoretical conceptions of 20th century.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 301 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 291-297.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/31


Autorzy: Markiewka Tomasz.

Tytuł oryginału: The mirage of a space between nature and nurture / Evelyn Fox Keller. Durham-London 2010.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (112)

Opis fizyczny: S. 223-226

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


17/31


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Cyzman Marzenna, Dąbrówka Andrzej, Markiewka Tomasz Szymon, Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dyskusja wokół tekstu Andrzeja Dąbrówki Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 211-219

Uwagi: 10.12775/LC


18/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Fish to za mało : o ograniczeniach teorii Stanleya Fisha z perspektywy zwolennika konstruktywizmu.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 57-71, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod red. Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


19/31


Autorzy: Markiewka Tomasz.

Tytuł oryginału: Do Johanna Ericha Biestera, Królewiec, 8 czerwca 1781 r. / Immanuel Kant ; przeł. i oprac. Tomasz Markiewka.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 71-73

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


20/31


Autorzy: Markiewka Tomasz.

Tytuł oryginału: Rorty na temat prawdy i świata : polemika z Hanną Buczyńską-Garewicz.

Tytuł całości: Horyzonty konstruktywizmu, inspiracje, perspektywy, przyszłość / red. nauk. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 191-207, streszcz. ang.

Uwagi: Przedr. z: Diametros Nr 41 2014 S. 152-167.


21/31


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Rozum w sztuce / George Santayana ; przekł. Translatorium Instytutu Filozofii UMK pod kierunkiem Adama Grzelińskiego: Marta Chojnacka [et al.]; wstęp i oprac. Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 227 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


22/31


Autorzy: Hacking Ian, Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: "Jestem filozofem poszczególnych przypadków" : wywiad z Ianem Hackingiem / Ian Hacking ; przeł. Tomasz Szymon Markiewka.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 73-100

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 4.000


23/31


Autorzy: Pickering Andrew, Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Nowe ontologie / Andrew Pickering ; przeł. Tomasz Szymon Markiewka.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 243-260

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 4.000


24/31


Autorzy: Kaśkiewicz Kinga, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Słownik historyczny i krytyczny : wybór : Leukkipos, manichejczycy, Pyrron, Spinoza, Zenon : wyjaśnienia / Pierre Bayle ; przek. pod kierunkiem Kingi Kaśkiewicz i Adama Grzelińskiego Translatorium Instytutu Filozofii UMK w składzie: Marta Chojnacka [et al.] ; wstęp i oprac. Kinga Kaśkiewicz i Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 268 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


25/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Rorty na temat świata i prawdy : polemika z Hanną Buczyńską-Garewicz.

Czasopismo: Diametros : internetowy serwis filozoficzny (an online journal of philosophy)

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 41

Opis fizyczny: S. 152-167

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.13153/diam

Punktacja MNiSW: 10.000


26/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Moralne maksimum, moralne minimum / Michael Walzer. Warszawa 2012.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3 (103)

Opis fizyczny: S. 367-370

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


27/31


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Autor : empiryczny, modelowy czy wirtualny?

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 191-205, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


28/31


Autorzy: Dalasiński Tomasz, Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Kryminał - gatunek poważ(a)ny? / red.: Tomasz Dalasiński, Tomasz Szymon Markiewka.

Adres wydawniczy: Poznań, E-wydawnictwo Sp. z o.o. : 2013

Opis fizyczny: 208 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


29/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Liberałowie i kanibale : o konsekwencjach różnorodności / Steven Lukes ; tł. Alicja Dominiak i Łukasz Dominiak. Toruń 2012.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 199-201

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 5.000


30/31


Autorzy: Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Czy kultura literacka zastąpiła kulturę filozoficzną? O poglądach Richarda Rorty'ego.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 4 nr 4

Opis fizyczny: S. 157-175, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 5.000


31/31


Autorzy: Cyzman Marzenna, Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: How to do Austin with Derrida and Fish? : O Fisha i Derridy lekturze Austina.

Tytuł całości: Semantyka a pragmatyka, spór o pierwszeństwo. Cz. 1: Aspekty lingwistyczno-semiotyczne / red. nauk. Aleksandra Kiklewicza.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Centrum Badań Europy Wschodniej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2011

Opis fizyczny: S. 111-124

Seria: (Język poza Granicami Języka ;2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000